Lyrics and TranslationYou'll Be In My Heart (Phil…

Phil Collins

Last update on: July 25, 2017

Original Lyrics

vietnameseTranslation in Vietnamese

Come stop your crying
Đừng khóc nữa
It will be alright
Mọi chuyện sẽ ổn thôi
Just take my hand
Chỉ cần nắm lấy tay anh
Hold it tight
Giữ thật chặt
I will protect you
Anh sẽ bảo vệ em
From all around you
Khỏi tất cả mọi thứ xung quanh
I will be here
Anh sẽ ở đây
Don't you cry
Em đừng khóc
For one so small
Với một người thật nhỏ bé
You seem so strong
Em dường như vô cùng mạnh mẽ
My arms will hold you
Anh sẽ giữ em
Keep you safe and warm
Bảo vệ em
This bond between us
Mối liên kết giữa hai chúng ta
Can't be broken
Không thể bị phá vỡ
I will be here don't you cry
Anh sẽ ở đây, em đừng khóc
'Cause you'll be in my heart
Vì em sẽ luôn trong trái tim anh
Yes, you'll be in my heart
Đúng vây, em luôn trong trái tim anh
From this day on
Từ ngày hôm nay
Now and for evermore
Và mãi mãi về sau
You'll be in my heart
Em sẽ ở trong tim anh
No matter what they say
Không cần biết người ta nói gì
You'll be here in my heart
Em sẽ luôn trong trái tim anh
Always
Mãi mãi
Why can't they understand
Tại sao họ không thể hiểu
The way we feel
Cách mà chúng ta cảm thấy
They just don't trust
Họ chỉ không tin
What they can't explain
điều mà họ không thể lý giải
I know we're different
Anh biết chúng ta khác biệt
But deep inside us
Nhưng sâu thẳm bên trong
We're not that different at all
Chúng ta không khác gì cả
And you'll be in my heart
Và em sẽ ở trong tim anh
Yes, you'll be in my heart
Đúng vây, em luôn trong trái tim anh
From this day on
Từ ngày hôm nay
Now and for evermore
Và mãi mãi về sau

You'll be here in my heartPhil Collins

You'll be in my heart
Em sẽ ở trong tim anh
No matter what they say
Không cần biết người ta nói gì
You'll be here in my heart
Em sẽ luôn trong trái tim anh
Always
Mãi mãi
Don't listen to them
Đừng nghe người ta nói
Cause what do they know?
Vì họ thì biết gì chứ?
We need each other
Chúng ta cần nhau
To have, to hold
Có nhau và ở bên nhau
They'll see in time
Rồi họ sẽ thấy thôi
I know
Anh biết
And destiny calls you
Khi định mệnh vẫy gọi
You must be strong
Em phải thật mạnh mẽ
I may not be with you
Có thể anh không ở bên em
But you've got to hold on
Nhưng em vẫn phải tiếp tục
They'll see in time
Rồi họ sẽ thấy thôi
I know
Anh biết
We'll show them together
Cùng nhau, chúng ta sẽ cho họ thấy
'Cause you'll be in my heart
Vì em sẽ luôn trong trái tim anh
Believe me, you'll be in my heart
Hãy tin rằng, em luôn ở trong tim anh
I'll be there from this day on
Anh sẽ ở đây từ giờ
Now and for evermore
Và mãi mãi về sau
Oooo, you'll be in my heart
Oh, em sẽ ở trong tim anh
You'll be here in my heart
Em sẽ luôn trong trái tim anh
No matter what they say
Không cần biết người ta nói gì
I'll be with you
Anh sẽ ở bên em
You'll be here in my heart
Em sẽ luôn trong trái tim anh
I'll be there always
Anh sẽ luôn ở đây
Always
Mãi mãi
I'll be with you
Anh sẽ ở bên em
I'll be there for you always
Anh sẽ luôn ở đây vì em
Always and always
Luôn luôn
Just look over your shoulder
Hãy nhìn qua bờ vai em
Just look over your shoulder
Hãy nhìn qua bờ vai em
Just look over your shoulder
Hãy nhìn qua bờ vai em
I'll be there always
Anh sẽ luôn ở đây
  • 4

Last activities

Translated byVanessa S. Siqueira
These lyrics have been translated into 27 languagesThese lyrics have been translated into 27 languages

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now