Lyrics and TranslationYou'll Be In My Heart (Phil…

Phil Collins

Last update on: July 25, 2017

Original Lyrics

polishTranslation in Polish

Come stop your crying
Przestań płakać
It will be alright
Będzie dobrze
Just take my hand
Po prostu weź moja rękę
Hold it tight
Trzymaj to mocno
I will protect you
Będę cię chronił
From all around you
Ze wszystkich wokół ciebie
I will be here
Będę tu
Don't you cry
Nie płacz
For one so small
Dla jednego tak małego
You seem so strong
Wydajesz się taki silny
My arms will hold you
Moje ramiona cię utrzymają
Keep you safe and warm
Dbaj o bezpieczeństwo i ciepło
This bond between us
Ta więź miedzy nami
Can't be broken
Nie da się złamać
I will be here don't you cry
Będę tu, nie płacz
'Cause you'll be in my heart
Bo będziesz w moim sercu
Yes, you'll be in my heart
Tak,będziesz w moim sercu
From this day on
Od tego dnia
Now and for evermore
Teraz i na zawsze więcej
You'll be in my heart
Będziesz w moim sercu
No matter what they say
Bez względu na to, co oni mówią
You'll be here in my heart
Będziesz tam w moim sercu
Always
Zawsze
Why can't they understand
Dlaczego nie mogą zrozumieć
The way we feel
Jak się czujemy
They just don't trust
Po prostu nie ufają
What they can't explain
Czego nie potrafią wyjaśnić
I know we're different
Wiem, że jesteśmy inni
But deep inside us
Ale głęboko wewnątrz nas
We're not that different at all
Nie jesteśmy wcale tacy różni
And you'll be in my heart
I będziesz w moim sercu
Yes, you'll be in my heart
Tak,będziesz w moim sercu
From this day on
Od tego dnia
Now and for evermore
Teraz i na zawsze więcej

You'll be here in my heartPhil Collins

You'll be in my heart
Będziesz w moim sercu
No matter what they say
Bez względu na to, co oni mówią
You'll be here in my heart
Będziesz tam w moim sercu
Always
Zawsze
Don't listen to them
Nie słuchaj ich
Cause what do they know?
Bo co oni wiedzą?
We need each other
Potrzebujemy siebie nawzajem
To have, to hold
Aby mieć, poczekaj
They'll see in time
Zobaczą z czasem
I know
Wiem
And destiny calls you
Kiedy woła cię przeznaczenie
You must be strong
Musisz być silna
I may not be with you
Nie mogę być z tobą
But you've got to hold on
Ale musisz się trzymać
They'll see in time
Zobaczą z czasem
I know
Wiem
We'll show them together
Pokażemy im razem
'Cause you'll be in my heart
Bo będziesz w moim sercu
Believe me, you'll be in my heart
Uwierz mi,będziesz w moim sercu
I'll be there from this day on
Będę tam od tego dnia
Now and for evermore
Teraz i na zawsze więcej
Oooo, you'll be in my heart
Nieważne, co mówią.
You'll be here in my heart
Będziesz tam w moim sercu
No matter what they say
Bez względu na to, co oni mówią
I'll be with you
Będę z tobą
You'll be here in my heart
Będziesz tam w moim sercu
I'll be there always
Będę tam zawsze
Always
Zawsze
I'll be with you
Będę z tobą
I'll be there for you always
Będę tam zawsze dla ciebie
Always and always
Zawsze i zawsze
Just look over your shoulder
Tylko spójrz przez ramię
Just look over your shoulder
Tylko spójrz przez ramię
Just look over your shoulder
Tylko spójrz przez ramię
I'll be there always
Będę tam zawsze
  • 4

Last activities

Translated byVanessa S. Siqueira
These lyrics have been translated into 27 languagesThese lyrics have been translated into 27 languages

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now