Lyrics and TranslationYou'll Be In My Heart (Phil…

Phil Collins

Last update on: July 25, 2017

Original Lyrics

filipinoTranslation in Filipino

Come stop your crying
Tahan ang pag-iyak
It will be alright
Aayos ang lahat
Just take my hand
Hawak kamay
Hold it tight
Hawakang maigi
I will protect you
Aking proprotektahan
From all around you
Sa nakaligid ayo
I will be here
Andito lang ako
Don't you cry
Wag kang umiyak
For one so small
Sa isang maliit
You seem so strong
Mukang malakas
My arms will hold you
Hawakang maigi ng aking kamay
Keep you safe and warm
Panatilihing ligtas at masaya
This bond between us
Pagsasama nating
Can't be broken
Di masisira
I will be here don't you cry
Dito lang ako, wag kang umiyak
'Cause you'll be in my heart
Dahil dito ka lang sa puso ko
Yes, you'll be in my heart
Oo, dito sa puso ko
From this day on
Mula ngayong araw
Now and for evermore
Ngayon at magpakailan man
You'll be in my heart
Ika'y nasa aking puso
No matter what they say
Kahit ano sabihin nila
You'll be here in my heart
Ika'y nasa puso ko
Always
Lagi
Why can't they understand
Ba't di ba nila maintindihan
The way we feel
Ang nadarama
They just don't trust
Di lang nagtiwala
What they can't explain
Sa bagay di mapaliwanag
I know we're different
Alam kong magkaiba
But deep inside us
Pero sa kalooban
We're not that different at all
Di magkaiba naman
And you'll be in my heart
Dito ka sa puso ko
Yes, you'll be in my heart
Oo, dito sa puso ko
From this day on
Mula ngayong araw
Now and for evermore
Ngayon at magpakailan man

You'll be here in my heartPhil Collins

You'll be in my heart
Ika'y nasa aking puso
No matter what they say
Kahit ano sabihin nila
You'll be here in my heart
Ika'y nasa puso ko
Always
Lagi
Don't listen to them
Wag kang makinig sa kanila
Cause what do they know?
Dahil ano bang alam nila?
We need each other
Kailangan natin ang isa't isa
To have, to hold
Magkaroon, at humawak
They'll see in time
Makikita din nila balang araw
I know
Alam ko
And destiny calls you
Kapag tinawag ka ng tadhana
You must be strong
Dapat maging malakas ka
I may not be with you
Di mo man ako makasama
But you've got to hold on
Pero kailangan mo pading kumapit
They'll see in time
Makikita din nila balang araw
I know
Alam ko
We'll show them together
Ipakikita natin sa kanila
'Cause you'll be in my heart
Dahil dito ka lang sa puso ko
Believe me, you'll be in my heart
Maniwala ka, dito ka lang sa puso ko
I'll be there from this day on
Dito lang ako mula sa araw na ito
Now and for evermore
Ngayon at magpakailan man
Oooo, you'll be in my heart
Oooo, dito ka sa puso ko
You'll be here in my heart
Ika'y nasa puso ko
No matter what they say
Kahit ano sabihin nila
I'll be with you
Nasa tabi mo lang ako
You'll be here in my heart
Ika'y nasa puso ko
I'll be there always
Dito lang ako palagi
Always
Lagi
I'll be with you
Nasa tabi mo lang ako
I'll be there for you always
Andito lang ako sayo palagi
Always and always
Palagi at lagi
Just look over your shoulder
Tumingin ka lang sa iyong balikat
Just look over your shoulder
Tumingin ka lang sa iyong balikat
Just look over your shoulder
Tumingin ka lang sa iyong balikat
I'll be there always
Dito lang ako palagi
  • 4

Last activities

Translated byVanessa S. Siqueira
These lyrics have been translated into 27 languagesThese lyrics have been translated into 27 languages

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now