Lyrics and TranslationTwo Worlds (Phil Collins…

Phil Collins

Last update on: July 22, 2017

Original Lyrics

dutchTranslation in Dutch

Put your faith in what you most believe in
Heb vetrouwen waar je in gelooft
Two worlds, one family
Twee werelden, één familie
Trust your heart
Vertrouw je hart
Let fate decide
Laat het lot beslissen
To guide these lives we see
Om de levens die we zien te leiden
A paradise untouched by man
Een ongeroerd paradijs
Within this world blessed with love
In deze wereld gezegend met liefde
A simple life, they live in peace
Een simpel leven, ze leven in vrede
Softly tread the sand below your feet now
Loop voorzichtig over het zand onder je voeten
Two worlds, one family
Twee werelden, één familie
Trust your heart
Vertrouw je hart
Let fate decide
Laat het lot beslissen
To guide these lives we see
Om de levens die we zien te leiden
Beneath the shelter of the trees
Onder de beschutting van de bomen

Two worlds, one familyPhil Collins

Only love can enter here
Alleen liefde kan hier komen
A simple life, they live in peace
Een simpel leven, ze leven in vrede
Raise your head up
Kijk omhoog
Lift high the load
Til de belasting op
Take strength from those that need you
Haal je kracht uit de gene die je nodig hebben
Build high the walls
Bouw hoge muren
Build strong the beams
Bouw stevige balken
A new life is waiting
Een nieuw leven wacht
But danger's no stranger here
Maar gevaar is ook hier niet onbekend
No words describe a mother's tears
Geen woorden beschrijven een moeders tranen
No words can heal a broken heart
Geen woorden verzachten een gebroken hart
A dream is gone, but where there's hope
Een droom is weg, maar er is hoop
Somewhere something is calling for you
Ergens roept er iets voor je
Two worlds, one family
Twee werelden, één familie
Trust your heart
Vertrouw je hart
Let fate decide
Laat het lot beslissen
To guide these lives we see
Om de levens die we zien te leiden
  • 0

Last activities

Translated byKarina Rincón

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now