Lyrics and TranslationYou're Not Alone

Owl City, Britt Nicole

Last update on: February 3, 2021

Original Lyrics

vietnameseTranslation in Vietnamese (85%)

Some days I barely hold on
Đôi khi anh khó có thể chịu đựng
When life drags me down
Khi cuộc đời cứ kéo anh xuống
I wanna let go
Anh chỉ muốn bỏ đi
But when my spirit is weak
Nhưng khi tâm hồn anh yếu đuối
You come to my aid
Em đến xoa dịu nó
And strengthen my soul
Và làm linh hồn anh mạnh mẽ hơn
I'm lost without You
Anh lạc lối khi thiếu em
I'll never doubt You
Anh sẽ không bao giờ nghi ngờ em
Your grace is beyond compare
Vẻ đẹp của em là không gì sánh được
And though when it rains, it pours
Và dù khi trời đổ mưa tầm tã
You know all I have is Yours
Em biết anh chỉ có mình em
You smile when You hear my prayer
Em nở nụ cười khi em nghe thấy lời cầu nguyện của anh
You rescued me, and I believe
Em đã cứu rỗi anh, và anh tin rằng
That God is love, and He is all I need
Chúa là tình yêu, và Ngài là những gì anh cần
From this day forth, for all eternity
Từ ngày hôm ấy, cho đến mãi sau này
I'll never wander on my own
Anh sẽ không bao giờ phải lang thang một mình nữa
For I am Yours until You call me home
Vì anh là của em cho đến khi em gọi anh về nhà
I close my eyes, and I can hear You say
Anh nhắm mắt lại, và anh có thể nghe em nói
"You're not alone", oh, oh-oh
"Anh không cô đơn", oh oh-oh
"You're not alone", oh, oh-oh
"Anh không cô đơn", oh oh-oh
Some days I just can't go on
Đôi khi em chỉ không thể tiếp tục
I stumble and fall
Em vấp ngã và rơi xuống
And I hang my head
Và em cúi đầu thật thấp
But You reach out for my hand
Nhưng anh với lấy tay em
And You lift me up
Và kéo em lên
Again and again
Một lần rồi lại lần nữa
Oh, yes You do
Oh, anh đã làm thế

"You're not alone", oh, oh-ohOwl City feat. Britt Nicole

I'm lost without You
Anh lạc lối khi thiếu em
I'll never doubt You
Anh sẽ không bao giờ nghi ngờ em
Your grace is beyond compare
Vẻ đẹp của em là không gì sánh được
And though when it rains, it pours
Và dù khi trời đổ mưa tầm tã
You know all I have is Yours
Em biết anh chỉ có mình em
You smile when You hear my prayer
Em nở nụ cười khi em nghe thấy lời cầu nguyện của anh
You rescued me, and I believe
Em đã cứu rỗi anh, và anh tin rằng
That God is love, and he is all I need
Chúa là tình yêu, và Ngài là những gì anh cần
From this day forth, for all eternity
Từ ngày hôm ấy, cho đến mãi sau này
I'll never wander on my own
Anh sẽ không bao giờ phải lang thang một mình nữa
For I am Yours until You call me home
Vì anh là của em cho đến khi em gọi anh về nhà
I close my eyes, and I can hear You say
Anh nhắm mắt lại, và anh có thể nghe em nói
"You're not alone", oh, oh-oh
"Anh không cô đơn", oh oh-oh
"You're not alone", oh, oh-oh
"Anh không cô đơn", oh oh-oh
In the face of my depravity
In the face of my depravity
For God so loved the world, He died for me, yeah
For God so loved the world, He died for me, yeah
My fire burns, 'til He returns
My fire burns, 'til He returns
And takes me home beyond the galaxy
And takes me home beyond the galaxy
You rescued me, and I believe
Em đã cứu rỗi anh, và anh tin rằng
That God is love, and He is all I need
Chúa là tình yêu, và Ngài là những gì anh cần
From this day forth, for all eternity (All eternity)
From this day forth, for all eternity (All eternity)
I'll never wander on my own
Anh sẽ không bao giờ phải lang thang một mình nữa
For I am Yours until You call me home
Vì anh là của em cho đến khi em gọi anh về nhà
I close my eyes, and I can hear You say
Anh nhắm mắt lại, và anh có thể nghe em nói
"You're not alone", oh, oh-oh
"Anh không cô đơn", oh oh-oh
"You're not alone", oh, oh-oh
"Anh không cô đơn", oh oh-oh
You're not, you're not alone
Anh không, anh không cô đơn
Never alone
Không bao giờ cô đơn...
  • 2k

Last activities

Translated byfatemeh mirzaei

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now