Lyrics and TranslationYou're Not Alone

Owl City, Britt Nicole

Last update on: February 3, 2021

Original Lyrics

dutchTranslation in Dutch (91%)

Some days I barely hold on
Soms kan ik het haast niet aan
When life drags me down
Wanneer het leven mij neerhaalt
I wanna let go
Wil ik loslaten
But when my spirit is weak
Maar wanneer mijn geest zwak is
You come to my aid
Komt U mij te hulp
And strengthen my soul
En versterkt mijn ziel
I'm lost without You
Ik ben verloren zonder U
I'll never doubt You
Ik zal nooit aan U twijfelen
Your grace is beyond compare
Your grace is beyond compare
And though when it rains, it pours
En zelfs als het regent dat het giet
You know all I have is Yours
U weet, al wat ik heb is van U
You smile when You hear my prayer
U lacht wanneer U mijn gebed hoort
You rescued me, and I believe
U hebt mij gered, en ik geloof
That God is love, and He is all I need
Dat God liefde is, en hij is alles wat ik nodig heb
From this day forth, for all eternity
Vanaf vandaag, voor eeuwig
I'll never wander on my own
Ik zal nooit alleen wandelen
For I am Yours until You call me home
Want ik ben van U totdat U mij naar huis roept
I close my eyes, and I can hear You say
Ik sluit mijn ogen, en ik kan U horen zeggen
"You're not alone", oh, oh-oh
"Je bent niet alleen", oh oh-oh
"You're not alone", oh, oh-oh
"Je bent niet alleen", oh oh-oh
Some days I just can't go on
Sommige dagen kan ik gewoon niet doorgaan
I stumble and fall
Ik struikel en val
And I hang my head
En ik laat mijn hoofd hangen
But You reach out for my hand
Maar U reikt naar mijn hand
And You lift me up
En U tilt mij op
Again and again
Opnieuw en opnieuw
Oh, yes You do
Oh, ja dat doet U

"You're not alone", oh, oh-ohOwl City feat. Britt Nicole

I'm lost without You
Ik ben verloren zonder U
I'll never doubt You
Ik zal nooit aan U twijfelen
Your grace is beyond compare
Your grace is beyond compare
And though when it rains, it pours
En zelfs als het regent dat het giet
You know all I have is Yours
U weet, al wat ik heb is van U
You smile when You hear my prayer
U lacht wanneer U mijn gebed hoort
You rescued me, and I believe
U hebt mij gered, en ik geloof
That God is love, and he is all I need
Dat God liefde is, en hij is alles wat ik nodig heb
From this day forth, for all eternity
Vanaf vandaag, voor eeuwig
I'll never wander on my own
Ik zal nooit alleen wandelen
For I am Yours until You call me home
Want ik ben van U totdat U mij naar huis roept
I close my eyes, and I can hear You say
Ik sluit mijn ogen, en ik kan U horen zeggen
"You're not alone", oh, oh-oh
"Je bent niet alleen", oh oh-oh
"You're not alone", oh, oh-oh
"Je bent niet alleen", oh oh-oh
In the face of my depravity
In the face of my depravity
For God so loved the world, He died for me, yeah
Want God had the wereld zo lief, dat Hij zichzelf gaf voor mij, yeah
My fire burns, 'til He returns
Mijn vuur brandt, totdat Hij terugkeert
And takes me home beyond the galaxy
En me mee naar huis neemt verder dan het universum
You rescued me, and I believe
U hebt mij gered, en ik geloof
That God is love, and He is all I need
Dat God liefde is, en hij is alles wat ik nodig heb
From this day forth, for all eternity (All eternity)
From this day forth, for all eternity (All eternity)
I'll never wander on my own
Ik zal nooit alleen wandelen
For I am Yours until You call me home
Want ik ben van U totdat U mij naar huis roept
I close my eyes, and I can hear You say
Ik sluit mijn ogen, en ik kan U horen zeggen
"You're not alone", oh, oh-oh
"Je bent niet alleen", oh oh-oh
"You're not alone", oh, oh-oh
"Je bent niet alleen", oh oh-oh
You're not, you're not alone
Je bent niet, je bent niet alleen
Never alone
Nooit alleen...
  • 2k

Last activities

Translated byfatemeh mirzaei

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now