Lyrics and TranslationFingertips

OneRepublic

Last update on: July 27, 2017

Original Lyrics

haitian-creoleTranslation in Haitian-creole

We were running from the waves on the shallows
Nou te mache soti nan vag yo nan nivo yo
Trying to keep ourselves alone and out of sight
Eseye kenbe tèt nou poukont yo ak soti nan je
All right, all right, all right
Okay, oke, okay, oke
You were talking about the night when I cashed out
Ou te pale de lannwit lan lè mwen te peye
Traded glances as I stole your lovers light
Tradisyonèl gade lè mwen te vòlè rayisab ou limyè
All right, all right, all right
Okay, oke, okay, oke
That's how I recall it and you and I
Se konsa, mwen sonje li epi ou menm ak mwen
I remember it, it was a night just like this
Mwen sonje li te jis tankou yon jou lannwit
One of those moments that just slip
Youn nan moman sa yo ki jis glisad
But you just feel it from your heart to your fingertips, yeah
Men, ou sèlman santi li nan kè ou a dwa ou, wi
And I remember it, it was a late summer bliss
Apre sa, mwen sonje li te yon kontantman ete an reta
One of those moments that just slip
Youn nan moman sa yo ki jis glisad
But you feel it from your heart to your fingertips, yeah
Youn nan moman sa yo ki jis glisad

One of those moments that just slipOneRepublic

And I remember you, you were first on my list
Men, ou santi ou li nan kè ou nan dwa ou, wi
One of those moments that just slip
Youn nan moman sa yo ki jis glisad
But you feel it from your heart to your fingertips, yeah
Youn nan moman sa yo ki jis glisad
I remember us, you were a late summer bliss
Youn nan moman sa yo ki jis glisad
One of those moments that just slips
Youn nan moman sa yo ki jis glisad
But you feel it from your heart to your fingertips, yeah
Youn nan moman sa yo ki jis glisad
We were drinking from the same old glasses
Nou bwè nan menm linèt yo fin vye granmoun
That we borrowed from my roommate down the hall, hall, hall
Sa nou te prete nan kolokasyon mwen nan sal, sal, sal la
Down the hall and you were like
Nan sal la epi ou te tankou
I remember it, it was a night just like this
Mwen sonje li te jis tankou yon jou lannwit
One of those moments that just slip
Youn nan moman sa yo ki jis glisad
But you feel it from your heart to your fingertips, yeah
Youn nan moman sa yo ki jis glisad
And I remember it, it was a late summer bliss
Apre sa, mwen sonje li te yon kontantman ete an reta
One of those moments that just slip
Youn nan moman sa yo ki jis glisad
But you feel it from your heart to your fingertips, yeah
Youn nan moman sa yo ki jis glisad
  • 203

Last activities

Translated byJidapa Srisuk

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now