Lyrics and TranslationFingertips

OneRepublic

Last update on: July 27, 2017

Original Lyrics

czechTranslation in Czech

We were running from the waves on the shallows
Běželi jsme ve vlnách na mělkých plážích
Trying to keep ourselves alone and out of sight
Zkoušeli jsme se držet od sebe a nesetkávat se pohledem
All right, all right, all right
Dobře,dobře,dobře
You were talking about the night when I cashed out
Mluvila jsi o noci, kdy jsem se vykoupil
Traded glances as I stole your lovers light
Vyměňovali jsme si rychlé pohledy jako když jsem ukradl tvůj zamilovaný záblesk
All right, all right, all right
Dobře,dobře,dobře
That's how I recall it and you and I
Takhle si to vzpomínám, ty a já
I remember it, it was a night just like this
Pamatuji si to, byla noc jako je tato
One of those moments that just slip
Jeden z momentů, kdy prostě uklouzneš
But you just feel it from your heart to your fingertips, yeah
Ale ty jsi to cítila od srdce až ke konečkům prstů,yeah 
And I remember it, it was a late summer bliss
A pamatuji si to, byla noc jako je tato
One of those moments that just slip
Jeden z momentů, kdy prostě uklouzneš
But you feel it from your heart to your fingertips, yeah
Ale ty jsi to cítila od srdce až ke konečkům prstůyeah

One of those moments that just slipOneRepublic

And I remember you, you were first on my list
A pamatuji si na tebe, ty jsi byla první na mém seznamu
One of those moments that just slip
Jeden z momentů, kdy prostě uklouzneš
But you feel it from your heart to your fingertips, yeah
Ale ty jsi to cítila od srdce až ke konečkům prstůyeah
I remember us, you were a late summer bliss
Vzpomínám si na nás, byla jsi pozdní letní blaho
One of those moments that just slips
Jeden z momentů, kdy prostě uklouzneš
But you feel it from your heart to your fingertips, yeah
Ale ty jsi to cítila od srdce až ke konečkům prstůyeah
We were drinking from the same old glasses
Pili jsme z nějakých starých skleniček
That we borrowed from my roommate down the hall, hall, hall
Půjčených od mého spolubydlícího dole v chodbě, chodbě, chodbě
Down the hall and you were like
Dole v chodbě a líbilo se ti to
I remember it, it was a night just like this
Pamatuji si to, byla noc jako je tato
One of those moments that just slip
Jeden z momentů, kdy prostě uklouzneš
But you feel it from your heart to your fingertips, yeah
Ale ty jsi to cítila od srdce až ke konečkům prstůyeah
And I remember it, it was a late summer bliss
A pamatuji si to, byla noc jako je tato
One of those moments that just slip
Jeden z momentů, kdy prostě uklouzneš
But you feel it from your heart to your fingertips, yeah
Ale ty jsi to cítila od srdce až ke konečkům prstůyeah
  • 203

Last activities

Translated byJidapa Srisuk

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now