LyricsIcole

Oliver N'Goma

Arielle mélaine pastely Kewe tefang submitted the lyrics for this song. Are the lyrics correct?
#together against coronavirus

Icole usa muboti Ibile nge nine sisi Mugatsi na bane b'ami Ibile nge nine sisi Tate na mame Ibile nge nine sisi Biburu bi'ami biotsu Ibile nge nine sisi Bambatsi b'ami Ibile nge nine sisi Buale bu'ami Nitse ya wa ti ngeyu Na uva mbe bissalu Nitse ya wa ti ngeyu Na uva mbe bissalu Icole ah... Eh... Ni so nioge wa n'agu Nitse ya wa ti eh... Ndzil'ami uva sole Va diedi bive n'agu A diedi uva mvila vale Bane na mugatsi U ba gulua bua mo mussinge Duniru du'ami ununu Dune wale na makuku na yotsi Dia bi nitse u si wandi Ah... Ah... Vasa diambu Ka ni tsukmange Dibandu yeni na mupatagu Icole ah... Eh... Icole vasa diambu Icole ah... Eh... Icole vasa diambu Olivier nge na uva tassi ya N'Goma eh... Lusa eh... Na bane b'ami eh... Moussavou nge na uva tassi Bonos ah... eh... Gege eh... Na bane b'ami eh... Mighagha nge na uva tassi Jeanne d'Arc ah... Eh... Ilatsi y'ami niva tassi eh... Okindja Clément na uva bala eh... Jeanne d'Arc na bane b'ami eh... Denise agnossi na uva bala eh... Murim'ami na bane b'ami eh... Balebea na uva tassi Marcel ah... Eh... Ivumunu y'ami niva tassi eh (Bis) Iyo lele, iyo le ah... Lengounga eh... Na Alphonsine Legnongo eh... Olende eh... Na Jupiter Iffoundji eh... Mbele, ndolo Mbouloungou eh... Na Ajaurys ah... Eh... Mbaribabouma na Rebouka eh... Dina ongonwu Jean-Claude Sendje na Nguema Alain Show show show show tchikitaaaah'

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now