Lyrics and TranslationFreedom

Nathan Sykes

Last update on: July 27, 2017

Original Lyrics

czechTranslation in Czech

Been living with this feeling for way too long
Žil jsem s tímhle pocitem už příliš dlouho
And its getting much stronger now
A je to čím dál víc sílnější
When I tell you that I'm leaving and I think I'm done
Když ti řeknu, že odcházím a myslím si, že jsem skončil
You wrestle me to the ground
Sejmeš mě ke dnu
You don't want me but you're holding on
Nechceš mě, ale držíš se
Your kept me caged like an animal
Držela jsi mě v kleci jako zvíře
And although your love is incredible
I přestože tvá láska je neuvěřitelná 
Now it's all said and done
Teď je vše řečeno a vyřešeno
You better believe I'm gone
Věř, že jsem pryč
Oh baby please won't you let me go
Oh děvče prosím, proč mě nenecháš odejít
Oh baby please 'cause I need a little freedom
Oh děvče prosím, protože potřebuji trošku svobody
Oh baby please won't you let me go
Oh děvče prosím, proč mě nenecháš odejít
Oh baby please
Oh děvče prosím
Oh I need a little freedom
Oh, potřebuji trošku svobody
Oh I need a little freedom
Oh, potřebuji trošku svobody
Why do you put me through the is it all for fun
Proč mě do toho taháš, je to všechno pro srandu
What's with the punishment
Co je s tím potrestáním
And I'm picking up the pieces of a broken heart
Sbírám kousky zlomeného srdce,
That I won't let you touch again
Kterého se už znovu nikdy nedotkneš

Oh baby please won't you let me goNathan Sykes

You don't want me but your holding on
Nechceš mě, ale držíš se
Your kept me caged like an animal
Držela jsi mě v kleci jako zvíře
And although your love is incredible
I přestože tvá láska je neuvěřitelná 
Now it's all said and done
Teď je vše řečeno a vyřešeno
You better believe I'm gone
Věř, že jsem pryč
Oh baby please won't you let me go
Oh děvče prosím, proč mě nenecháš odejít
Oh baby please 'cause I need a little freedom
Oh děvče prosím, protože potřebuji trošku svobody
Oh baby please won't you let me go
Oh děvče prosím, proč mě nenecháš odejít
Oh baby please
Oh děvče prosím
Oh I need a little freedom
Oh, potřebuji trošku svobody
Oh I need a little freedom
Oh, potřebuji trošku svobody
So I don't know what I did to ya but I'm saying that I'm sorry babe
Nevím, co jsem ti udělal, ale omlouvám se
And I need a little freedom
A já potřebuji trošku svobody
I said I don't know what I did to ya but I'm saying that I'm sorry babe
Řekl jsem, že nevím, co jsem ti udělal, ale omlouvám se
Oh baby please won't you let me go
Oh děvče prosím, proč mě nenecháš odejít
Oh baby please 'cause I need a little freedom
Oh děvče prosím, protože potřebuji trošku svobody
Oh baby please won't you let me go
Oh děvče prosím, proč mě nenecháš odejít
Oh baby please
Oh děvče prosím
Oh I need a little freedom
Oh, potřebuji trošku svobody
Oh I need a little freedom
Oh, potřebuji trošku svobody
  • 2

Last activities

Translated byEmanuele Liberato

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now