LyricsAdrishya Vawana

Naren Limbu

Last update on: January 21, 2020
1 Translation available1 Translation available

भनन के छ तिम्रो मनमा? सोधन

के छ मेरो मनमा? तिम्रो मौनता बोलिरहेछ अदृश्य भावना प्रष्टै देखिन्छ हो. तिमी नै छौ मेरो मनमा तिमी नै छौ यहाँ भनन, भनन हो. तिमी नै छौ मेरो मनमा तिमी नै छौ यहाँ भनन, भनन तिम्रो मुस्कानमा सहमती छ नयनले इशारा गर्दैछ समय बितिजादैछ मलाई सोध्न हतारो छ हो. तिमी नै छौ मेरो मनमा तिमी नै छौ यहाँ भनन, भनन हो. तिमी नै छौ मेरो मनमा तिमी नै छौ यहाँ भनन, भनन हो. तिमी नै छौ मेरो मनमा तिमी नै छौ यहाँ भनन, भनन हो. तिमी नै छौ मेरो मनमा तिमी नै छौ यहाँ भनन, भनन

1 Translation available1 Translation available
  • 0

Last activities

Translated bySauraj Gurung

One place, for music creators.

Get early access