LyricsJhareko paat jhai

Narayan Gopal

Last update on: October 26, 2017
1 Translation available1 Translation available
We detected some issues
Gaurab Bhandari suggested changes to these lyrics.

झरेको पात झैँ भयो उजाड मेरो जिन्दगी निभेको दिप झैँ भयो उदास मेरो जिन्दगी झरेको पात झैँ भयो उजाड मेरो जिन्दगी चुरा फुटेसरी भयो चराहरु उडीगए चुरा फुटेसरी भयो चराहरु उडीगए हजार कोपिलाहरु नमुस्कुराउँदै झरे उठेको बस्ती झैँ भयो प्रवास मेरो जिन्दगी विहान जो खुशी थियो जलेर साँझ भैसक्यो विहान जो खुशी थियो जलेर साँझ भैसक्यो भिजेको पात पातमा निशादको कथा थियो अधेँरी रात झैँ भयो विषाद मेरो जिन्दगी जलिरहेछ लास भित्र भित्र कहिँ छातीमा जलिरहेछ लास भित्र भित्र कहिँ छातीमा टुटेफुटेका स्वप्न झैँ अँगारमात्र छातीमा जिवन बजर सरी भयो उराठ मेरो जिन्दगी निभेको दिप झैँ भयो उदास मेरो जिन्दगी झरेको पात झैँ भयो उजाड मेरो जिन्दगी

1 Translation available1 Translation available
  • 38

Last activities

Synced byBidur Pradhan
Translated byAnkit saud

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now