Lyrics and TranslationIt's Gonna Be Me

*NSYNC

Last update on: September 23, 2020

Original Lyrics

vietnameseTranslation in Vietnamese (95%)

It's gonna be me
Người đó là anh
Ooh, yeah
Ú yeah
You might've been hurt, babe
Em phải chịu nhiều đau đớn rồi người ơi
That ain't no lie
Sao em phải giấu giếm
You've seen them all come and go, oh
Cuộc tình của em đều có kẻ đến người đi
I remember you told me
Anh nhớ khi em nói
That it made you believe in
Rằng em đã đánh mất niềm tin
No man, no cry
Vì ai mà phải tuôn những giọt lệ
Maybe that's why
Có lẽ vì thế mà
Every little thing I do
Những gì anh làm
Never seems enough for you
Chưa bao giờ là đủ với em
You don't wanna lose it again
Em sợ tình dang dở
But I'm not like them
Nhưng anh không như những gã kia
Baby, when you finally
Người ơi, nhưng đến hồi kết em cũng sẽ
Get to love somebody
Yêu một người nào đó
Guess what?
Cứ đoán xem
It's gonna be me
Người đó là anh
You've got no choice, babe
Em không còn lựa chọn nào nữa
But to move on, and you know
Ngoài việc phải quên đi và sống tiếp
There ain't no time to waste
Đừng nên tốn thêm thời gian nữa
You're just too blind (Too blind), too see
Em thật quá mù quáng khi không nhận ra
But in the end, you know it's gonna be me
Nhưng đến hồi kết thì anh sẽ ở bên em
You can't deny
Và đừng chối bỏ điều đó
So just tell me why
Hãy nói cho anh nghe vì sao
Every little thing I do
Những gì anh làm
Never seems enough for you
Chưa bao giờ là đủ với em
You don't wanna lose it again
Em sợ tình dang dở
But I'm not like them
Nhưng anh không như những gã kia
Baby, when you finally
Người ơi, nhưng đến hồi kết em cũng sẽ

Every little thing I do*NSYNC

Get to love somebody (Somebody)
Yêu một người mới
Guess what (Guess what)
Đoán xem
It's gonna be me
Người đó là anh
It's gonna be me
Người đó là anh
Ooh, yeah, yeah
Ooh, yeah, yeah
There comes a day
Ngày ấy rồi sẽ tới
When I'll be the one, you'll see
Em sẽ nhận ra rằng
It's gonna-gonna-gonna-gonna-gonna
Người đó, người đó
It's gonna be me
Người đó là anh
All that I do
Những gì anh làm vì em
Is not enough for you
Đều là chưa đủ
Don't wanna lose it
Em không muốn khổ đau
But I'm not like that
Nhưng anh sẽ không như những kẻ kia
When finally (Finally)
Rồi đến đoạn kết
You get to love
Em cũng sẽ phải yêu một ai đó khác
Guess what? (Guess what? It's gonna be me)
Guess what? (Guess what? It's gonna be me)
Every little thing I do
Những gì anh làm
Never seems enough for you (For you babe)
Chẳng bao giờ đủ với em
You don't wanna lose it again (don't wanna lose it)
Em không muốn phải sống trong đau thương
But I'm not like them
Nhưng anh không như những gã kia
Baby, when you finally
Người ơi, nhưng đến hồi kết em cũng sẽ
Get to love somebody (Love)
Phải yêu một người mới
Guess what? (Guess what?)
Đoán xem
It's gonna be me
Người đó là anh
Every little thing I do
Những gì anh làm
Never seems enough for you
Chưa bao giờ là đủ với em
You don't wanna lose it again (Don't wanna lose it)
Em không muốn phải sống trong đau thương
But I'm not like them (Them)
Nhưng anh không như những gã kia
Baby, when you finally (When you finally)
Nhưng đến hồi kết, em cũng sẽ
Get to love somebody (Love somebody)
Yêu một người mới
Guess what? (Guess what?)
Đoán xem
It's gonna be me
Người đó là anh
  • 3k

Last activities

Translated byJabez Jair M. Junio

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now