Lyrics and TranslationUsukulude

Mlindo The Vocalist

Last update on: September 24, 2018

Original Lyrics

englishTranslation in English

Usukulude
It's a long day
Lude singalwanga
Long day without fighting
Usukulude
It's a long day
Lude singalwanga
Long day without fighting
Njalo
And
Amacala
Wrong doings
Amacala
Wrong doings
Uwelele
Yes
Lude singalwanga
Long day without fighting
Njalo
And
Amacala
Wrong doings
Amacala
Wrong doings
Uwelele
Yes
Lude singalwanga
Long day without fighting
Ngahlangana nebhotwe emnyango
Was met with a pot at the door
Izolo bendikile amanzi abilayo
And yesterday the water was boiling
Mina nethawli elimanzi siyazana kulamalanga
Me and my wet towel know each other well these days
Angazi sibangani mntanomuntu
I don't know why we fighting kindred
Mina ngiyayisebenzela
I work for myself
Iingane zilala zidlile
The children sleep full
Kodwa imfudumalo ayikho la ekhaya sthandwa sam
But there is no warmth in this home
Uma ngiwushiya lomhlaba
If I leave this world
Ngimelwa yintliziyo ungakhali
And my heart stops, don't cry
Ngibulawe nguwe
You killed me
Usukulude
It's a long day
Lude singalwanga
Long day without fighting
Usukulude
It's a long day
Lude singalwanga
Long day without fighting
Njalo
And
Amacala
Wrong doings
Amacala
Wrong doings
Uwelele
Yes
Lude singalwanga
Long day without fighting
Njalo
And
Amacala
Wrong doings
Amacala
Wrong doings
Uwelele
Yes
Lude singalwanga
Long day without fighting
Nomakunzima
Even though it's hard
Nomakulukhuni
Even though it's tense
Ngoba ngiyakuthanda
But because I love you
Mina ngiyohlala nawe
I'll stay with you
Nomakunzima
Even though it's hard

Ngoba ngiyakuthanda (Ngiyobambelela mama)Mlindo The Vocalist

Nomakulukhuni
Even though it's tense
Ngoba ngiyakuthanda
But because I love you
Ay ngiyohlala nawe
Yes I'll stay with you
Mina ngiyayisebenzela
I work for myself
Iingane zilala zidlile
The children sleep full
Kodwa imfudumalo ayikho la ekhaya sthandwa sam
But there is no warmth in this home
Uma ngiwushiya lomhlaba
If I leave this world
Ngimelwa yintliziyo ungakhali
And my heart stops, don't cry
Ngibulawe nguwe
You killed me
Usukulude
It's a long day
Lude singalwanga
Long day without fighting
Usukulude
It's a long day
Lude singalwanga
Long day without fighting
Njalo
And
Amacala
Wrong doings
Amacala
Wrong doings
Uwelele
Yes
Lude singalwanga
Long day without fighting
Njalo
And
Amacala
Wrong doings
Amacala
Wrong doings
Uwelele
Yes
Lude singalwanga
Long day without fighting
Nomakunzima (hawe)
Even though it's hard (yeah)
Nomakulukhuni (hawe)
Even though it's tense (yeah)
Ngoba ngiyakuthanda (Ngiyobambelela mama)
But because I love you (I'll hold on mom)
Nomakunzima (hawe)
Even though it's hard (yeah)
Nomakulukhuni (hawe)
Even though it's tense (yeah)
Ngoba ngiyakuthanda (Ngiyobambelela mama)
But because I love you (I'll hold on mom)
Nomakunzima (hawe)
Even though it's hard (yeah)
Nomakulukhuni (hawe)
Even though it's tense (yeah)
Ngoba ngiyakuthanda (Ngiyobambelela mama)
But because I love you (I'll hold on mom)
Nomakunzima (hawe)
Even though it's hard (yeah)
Nomakulukhuni (hawe)
Even though it's tense (yeah)
Ngoba ngiyakuthanda (Ngiyobambelela mama)
But because I love you (I'll hold on mom)
Nomakunzima (hawe)
Even though it's hard (yeah)
Nomakulukhuni (hawe)
Even though it's tense (yeah)
Ngoba ngiyakuthanda (Ngiyobambelela mama)
But because I love you (I'll hold on mom)
Nomakunzima (hawe)
Even though it's hard (yeah)
Nomakulukhuni (hawe)
Even though it's tense (yeah)
Ngoba ngiyakuthanda (Ngiyobambelela mama)
But because I love you (I'll hold on mom)
  • 91

Last activities

Translated bykarcenia macamo

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now