LyricsEs atnācu uguntiņu

Mirdza Zivere, Dons

Last update on: September 30, 2017
These lyrics are waiting for review
If you found mistakes, please help us by correcting them.

Dzīvoš′ ilgi, ne tik ilgi, Saules mūžu nedzīvošu Ūdentiņis, akmentiņis

Tie dzīvos saules mūžu. Tēvu tēvi laipas meta, Bērnu bērni laipotāji. Tā, bērniņi, laipojat, Ka pietika mūžiņam. Nesmejat, jūs, ļautiņi, Ne smieklam es atnācu. Es atnācu uguntiņu Ar basām kājiņām. Ne nabaga bērniņš biju, Ne caur roku klausījos. Pate klaipu griezējiņa, Citam rikas devējiņa.

  • 0

Last activities

Translated byKakael BoS

One place, for music creators.

Get early access