Lyrics and TranslationBorrowed Love

Metro Boomin, Swae Lee, Wizkid

Last update on: November 1, 2020

Original Lyrics

azerbaijaniTranslation in Azerbaijani

After laughter comes tears
Gülüşdən sonra göz yaşları gəlir
After laughter comes tears
Gülüşdən sonra göz yaşları gəlir
It's just hope, you gon' end up feelin' sorrow
Bu sadəcə ümiddir, kədərlə başa çatacaqsan
Melatonin, baby, take it this time
Melatonin, əzizim, bu dəfə götür
We don't wanna end up hurtin' tomorrow
Sonunda sabah incimək istəmərik
Long term or temporary, I can't decide
Uzunmüddətli və ya müvəqqəti, qərar verə bilmirəm
How much of my love can you borrow?
Sevgimdən nə qədər borc ala bilərsən?
Tighten up, baby, yes I fell for you almost
Sıxılaşdır əzizim, hə demək olar ki, sənin üçün düşdüm
Tried my best to build you up from the bottom
Səni ən altdan qurmaq üçün əlimdən gələni etməyə çalışdım
She wetter than a river
Bir çaydan çox yaşlı
Body say so much, she got me off the bottle
Bədən çox şey deyir, məni şüşədən çıxartdı
I'm finally freed up
Nəhayət azad oldum
She freaky as fuck, I leave, she gon' follow
O, lənət kimi qəribə, mən tərk edirəm, izləmirəm
She gave me a sign
Mənə bir işarə verdi
My fingers on her panty line
Barmaqlarım külot xəttində
Rollin' up a dandelion
Yuvarlanan bir kəpək
Took a sec' just to catch the vibe
Sadəcə titrəşimi tutmaq üçün bir saniyə aldı
Second guessin'
İkinci təxmin
That's something I never wanna do
Bu heç vaxt istəmədiyim bir şeydir
Crack under pressure
Təzyiq altında çat
That's something I'm never gonna do
Bu heç vaxt etməyəcəyim bir şeydir
Melatonin, baby, take it this time
Melatonin, əzizim, bu dəfə götür
We don't wanna end up hurtin' tomorrow
Sonunda sabah incimək istəmərik
Long term or temporary, I can't decide
Uzunmüddətli və ya müvəqqəti, qərar verə bilmirəm
How much of my love can you borrow?
Sevgimdən nə qədər borc ala bilərsən?

Melatonin, baby, take it this timeMetro Boomin feat. Swae Lee & WizKid

Tighten up, baby, yes I fell for you almost
Sıxılaşdır əzizim, hə demək olar ki, sənin üçün düşdüm
Tried my best to build you up from the bottom
Səni ən altdan qurmaq üçün əlimdən gələni etməyə çalışdım
Baby girl, just turn off the light, turn off the light
Körpə qız, yalnız işığı söndürün, işığı söndürün
Baby, show me love, baby, turn off the light
Əzizim, mənə sevgi göstər, əzizim, işığı söndür
Baby, ease my stress, baby, turn off the light
Əzizim, stressimi rahatlaşdır, əzizim, işığı söndür
Baby, back it up, don't turn up the fight
Əzizim, ehtiyat saxla, mübarizəni başlatma
Turn off the light, my girl, say you're fine
İşığı söndür, qızım, yaxşı olduğunu de
I need that energy, I need that energy tonight
O enerjiyə ehtiyacım var, bu gecə də bu enerjiyə ehtiyacım var
Gyal, keep it cold and burn up the vibe
Gyal, soyuq tut və titrəşimi yandır
Say, me no gon' live tonight, girl turn up the vibe
De, bu gece yaşamayacağam, qız canını sıxacaq
Say, me no wan' fight every day
De ki, mən hər gün, bir gün döyüşü yox
Love it when we play, love it when we, yeah, yeah
Oynadığımız vaxt sev, sevdiyimiz vaxt sev, hə, hə
Say, me wan' vibe on replay
De ki, təkrar etməmiyimə icazə verməyəcəm
Leave me dumb crazy, love me, baby, yeah, yeah
Məni axmaq dəli et, məni sev, əzizim, hə, hə
Melatonin, baby, take it this time
Melatonin, əzizim, bu dəfə götür
We don't wanna end up hurtin' tomorrow
Sonunda sabah incimək istəmərik
Long term or temporary, I can't decide
Uzunmüddətli və ya müvəqqəti, qərar verə bilmirəm
How much of my love can you borrow?
Sevgimdən nə qədər borc ala bilərsən?
Tighten up, baby, yes I fell for you almost
Sıxılaşdır əzizim, hə demək olar ki, sənin üçün düşdüm
Tried my best to build you up from the bottom
Səni ən altdan qurmaq üçün əlimdən gələni etməyə çalışdım
I'm callin' it quits
Deyirəm ki, buraxdım
Leave that for my ex
Bunu köhnə sevgilim üçün burax
We flipped the whole script
Bütün ssenari aldıq
I couldn't even risk it
Mən hətta risk edə bilməzdim
I don't give hints
Mən göstərişlər vermirəm
Goodbye, she was gone by six
Əlvida, altı ilə getdi
I couldn't read lips
Dodaqları oxuya bilmədim
It's hard when I'm twisted
Büküləndə çətin olur
  • 233

Last activities

Synced bytayer hale
Translated bySilo Bolv

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now