Lyrics and TranslationMemories

Maroon 5

Last update on: September 20, 2019

Original Lyrics

slovakTranslation in Slovak (87%)

Here's to the ones that we got
Toto je pre tých ktorých sme mali
Cheers to the wish you were here, but you're not
Na zdravie na to aby si tu bola, ale nie si
'Cause the drinks bring back all the memories
Pretože drinky prinášajú spať všetky spomienky
Of everything we've been through
Všetkého čím sme si prešli
Toast to the ones here today
Toast to the ones here today
Toast to the ones that we lost on the way
Toast to the ones that we lost on the way
'Cause the drinks bring back all the memories
Pretože drinky prinášajú spať všetky spomienky
And the memories bring back, memories bring back you
A spomienky prinášajú, spomienky prinášajú spať teba
There's a time that I remember, when I did not know no pain
Je čas ktorý si pamätám, keď som nepoznal žiadnu bolesť
When I believed in forever, and everything would stay the same
Keď som veril v nekonečno, a že všetko ostane rovnaké
Now my heart feel like December when somebody say your name
Teraz sa moje srdce cíti ako v Decembri keď niekto spomenie tvoje meno
'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah
Pretože ti nemôžem zavolať, ale viem, že v jeden deň, áno
Everybody hurts sometimes
Každí bolí občas
Everybody hurts someday, ayy-ayy
Každí bolí niekedy, ayy-ayy
But everything gon' be alright
Ale všetko bude v pohode
Go and raise a glass and say, ayy
Choď a zdvihni pohár a povedz, ayy
Here's to the ones that we got
Toto je pre tých ktorých sme mali
Cheers to the wish you were here, but you're not
Na zdravie na to aby si tu bola, ale nie si
'Cause the drinks bring back all the memories
Pretože drinky prinášajú spať všetky spomienky
Of everything we've been through
Všetkého čím sme si prešli
Toast to the ones here today
Toast to the ones here today
Toast to the ones that we lost on the way
Toast to the ones that we lost on the way
'Cause the drinks bring back all the memories
Pretože drinky prinášajú spať všetky spomienky
And the memories bring back, memories bring back you
A spomienky prinášajú, spomienky prinášajú spať teba
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo, doo-doo-doo-doo

'Cause the drinks bring back all the memoriesMaroon 5

Memories bring back, memories bring back you
Spomienky prinášajú, spomienky prinášajú spať teba
There's a time that I remember when I never felt so lost
Je tam čas keď si pamätám keď som sa nikdy necítil tak stratený
When I felt all of the hatred was too powerful to stop (ooh, yeah)
Keď som cítil všetku tú nenávisť, ktorá bola príliš mocná na zastavenie (oh, yeah)
Now my heart feel like an ember and it's lighting up the dark
Teraz sa moje srdce cíti ako uhlík a rozžaruje temnotu
I'll carry these torches for ya that you know I'll never drop, yeah
Ponesie tieto fakle pre teba aby si vedela, že nikdy ich nepustím, yeah
Everybody hurts sometimes
Každí bolí občas
Everybody hurts someday, ayy-ayy
Každí bolí niekedy, ayy-ayy
But everything gon' be alright
Ale všetko bude v pohode
Go and raise a glass and say, ayy
Choď a zdvihni pohár a povedz, ayy
Here's to the ones that we got (oh-oh)
Toto je pre tých ktorých sme mali
Cheers to the wish you were here, but you're not
Na zdravie na to aby si tu bola, ale nie si
'Cause the drinks bring back all the memories
Pretože drinky prinášajú spať všetky spomienky
Of everything we've been through (no, no)
Všetkého čím sme si prešli
Toast to the ones here today (ayy)
Toast to the ones here today (ayy)
Toast to the ones that we lost on the way
Toast to the ones that we lost on the way
'Cause the drinks bring back all the memories (ayy)
Pretože drinky prinášajú spať všetky spomienky
And the memories bring back, memories bring back you
A spomienky prinášajú, spomienky prinášajú spať teba
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Memories bring back, memories bring back you
Spomienky prinášajú, spomienky prinášajú spať teba
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo (ooh, yeah)
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Memories bring back, memories bring back you
Spomienky prinášajú, spomienky prinášajú spať teba
Yeah, yeah, yeah
Áno, áno áno
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, no, no
Áno, áno, áno, áno, nie, nie
Memories bring back, memories bring back you
Spomienky prinášajú, spomienky prinášajú spať teba
  • 3k

Last activities

Translated byBrandit Planet

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now