Lyrics and TranslationMemories

Maroon 5

Last update on: September 20, 2019

Original Lyrics

dutchTranslation in Dutch

Here's to the ones that we got
Hier zijn degene die we hebben
Cheers to the wish you were here, but you're not
proost op de wens dat je hier was, maar dat ben je niet
'Cause the drinks bring back all the memories
Omdat de drankjes herrineringen terug brengen
Of everything we've been through
Van alles waar we doorheen zijn gegaan
Toast to the ones here today
Toast op degene hier vandaag
Toast to the ones that we lost on the way
Toast op degene die we verloren zijn onderweg
'Cause the drinks bring back all the memories
Omdat de drankjes herrineringen terug brengen
And the memories bring back, memories bring back you
En de herinneringen brengen terug, herinneringen brengen je terug
There's a time that I remember, when I did not know no pain
Er is een tijd die ik herriner, waar ik niet wist wat pijn was
When I believed in forever, and everything would stay the same
Toen ik in oneindigheid geloofde, en alles het zelfde bleef
Now my heart feel like December when somebody say your name
Nu voelt mijn hart als december wanneer iemand jou naam noemt
'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah
Omdat ik je niet kan bereiken, maar ik weet dat het gebeurt een dag, yeah
Everybody hurts sometimes
Iedereen heeft soms pijn
Everybody hurts someday, ayy-ayy
Iedereen heeft ooit pijn, ayy-ayy
But everything gon' be alright
Maar alles komt wel goed
Go and raise a glass and say, ayy
Ga en hef je glas en zeg, ayy
Here's to the ones that we got
Hier zijn degene die we hebben
Cheers to the wish you were here, but you're not
proost op de wens dat je hier was, maar dat ben je niet
'Cause the drinks bring back all the memories
Omdat de drankjes herrineringen terug brengen
Of everything we've been through
Van alles waar we doorheen zijn gegaan
Toast to the ones here today
Toast op degene hier vandaag
Toast to the ones that we lost on the way
Toast op degene die we verloren zijn onderweg
'Cause the drinks bring back all the memories
Omdat de drankjes herrineringen terug brengen
And the memories bring back, memories bring back you
En de herinneringen brengen terug, herinneringen brengen je terug
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo

'Cause the drinks bring back all the memoriesMaroon 5

Memories bring back, memories bring back you
En de herinneringen brengen terug, herinneringen brengen je terug
There's a time that I remember when I never felt so lost
Er is een tijd die ik herriner waar ik me verloren voelde
When I felt all of the hatred was too powerful to stop (ooh, yeah)
Waar ik me voelde alsof alle haat te sterk was om te stoppen (ooh, yeah)
Now my heart feel like an ember and it's lighting up the dark
Nu voelt mijn hart als een vuur die oplicht in het donker
I'll carry these torches for ya that you know I'll never drop, yeah
Ik draag deze lantaarns voor jou, weet dat ik ze nooit laat vallen, yeah
Everybody hurts sometimes
Iedereen heeft soms pijn
Everybody hurts someday, ayy-ayy
Iedereen heeft ooit pijn, ayy-ayy
But everything gon' be alright
Maar alles komt wel goed
Go and raise a glass and say, ayy
Ga en hef je glas en zeg, ayy
Here's to the ones that we got (oh-oh)
Hier zijn degene die we hebben (oh-oh)
Cheers to the wish you were here, but you're not
proost op de wens dat je hier was, maar dat ben je niet
'Cause the drinks bring back all the memories
Omdat de drankjes herrineringen terug brengen
Of everything we've been through (no, no)
Van alles waar we doorheen zijn gegaan
Toast to the ones here today (ayy)
Toast op degene hier vandaag
Toast to the ones that we lost on the way
Toast op degene die we verloren zijn onderweg
'Cause the drinks bring back all the memories (ayy)
Omdat de drank herrineringen terug brengen
And the memories bring back, memories bring back you
En de herinneringen brengen terug, herinneringen brengen je terug
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo
Memories bring back, memories bring back you
En de herinneringen brengen terug, herinneringen brengen je terug
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo (ooh, yeah)
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo (ooh, yeah)
Memories bring back, memories bring back you
En de herinneringen brengen terug, herinneringen brengen je terug
Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, no, no
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, no, no
Memories bring back, memories bring back you
En de herinneringen brengen terug, herinneringen brengen je terug
  • 3k

Last activities

Translated byBrandit Planet

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now