Lyrics and TranslationMemories

Maroon 5

Last update on: September 20, 2019

Original Lyrics

czechTranslation in Czech

Here's to the ones that we got
Na ty které máme
Cheers to the wish you were here, but you're not
Na ty kteří si přejí abys tu byl, ale ty nejsi
'Cause the drinks bring back all the memories
Protože drinky vrací všechny ty vzpomínky
Of everything we've been through
Všeho, čím jsme si prošli
Toast to the ones here today
Na ty kteří tu dnes jsou
Toast to the ones that we lost on the way
Na ty které jsme na cestě ztratili
'Cause the drinks bring back all the memories
Protože drinky vrací všechny ty vzpomínky
And the memories bring back, memories bring back you
A vzpomínky vrací zpět, vzpomínky vrací tebe
There's a time that I remember, when I did not know no pain
Pamatuji si na čas, kdy jsem neznal žádnou bolest
When I believed in forever, and everything would stay the same
Kdy jsem věřil v napořád a že všechno zůstane stejné
Now my heart feel like December when somebody say your name
Teď se moje srdce cítí jako prosinec, kdy někdo řekne tvé jméno
'Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah
Protože nedosáhnu na to, abych ti zavolal, ale vím že jednoho dne to udělám, yeah
Everybody hurts sometimes
Každý někdy ublíží
Everybody hurts someday, ayy-ayy
Každá někdy ublíží, ayy-ayy
But everything gon' be alright
Ale všechno bude v pořádku
Go and raise a glass and say, ayy
Jdi a zvedni sklenici a řekni, ayy
Here's to the ones that we got
Na ty které máme
Cheers to the wish you were here, but you're not
Na ty kteří si přejí abys tu byl, ale ty nejsi
'Cause the drinks bring back all the memories
Protože drinky vrací všechny ty vzpomínky
Of everything we've been through
Všeho, čím jsme si prošli
Toast to the ones here today
Na ty kteří tu dnes jsou
Toast to the ones that we lost on the way
Na ty které jsme na cestě ztratili
'Cause the drinks bring back all the memories
Protože drinky vrací všechny ty vzpomínky
And the memories bring back, memories bring back you
A vzpomínky vrací zpět, vzpomínky vrací tebe
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo, doo-doo-doo-doo

'Cause the drinks bring back all the memoriesMaroon 5

Memories bring back, memories bring back you
Vzpomínky vrací zpět, vzpomínky vrací tebe
There's a time that I remember when I never felt so lost
Pamatuji si na dobu, kdy jsem se nikdy necítil tak ztracen
When I felt all of the hatred was too powerful to stop (ooh, yeah)
Kdy jsem cítil, že veškerá nenávist byla příliš silná na zastavení (ooh, jo)
Now my heart feel like an ember and it's lighting up the dark
Teď se mé srdce cítí jako žhavý popel a rozsvěcuje tmu
I'll carry these torches for ya that you know I'll never drop, yeah
Budu nosit tyhle pochodně pro tebe, které vím, že nikdy nepustíš, jo
Everybody hurts sometimes
Každý někdy ublíží
Everybody hurts someday, ayy-ayy
Každá někdy ublíží, ayy-ayy
But everything gon' be alright
Ale všechno bude v pořádku
Go and raise a glass and say, ayy
Jdi a zvedni sklenici a řekni, ayy
Here's to the ones that we got (oh-oh)
Na ty, které máme (oh-oh)
Cheers to the wish you were here, but you're not
Na ty kteří si přejí abys tu byl, ale ty nejsi
'Cause the drinks bring back all the memories
Protože drinky vrací všechny ty vzpomínky
Of everything we've been through (no, no)
Všeho, čím jsme si prošli (ne, ne)
Toast to the ones here today (ayy)
Na ty, kteří tu dnes jsou (ayy)
Toast to the ones that we lost on the way
Na ty které jsme na cestě ztratili
'Cause the drinks bring back all the memories (ayy)
Protože drinky vrací všechny ty vzpomínky (ayy)
And the memories bring back, memories bring back you
A vzpomínky vrací zpět, vzpomínky vrací tebe
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Memories bring back, memories bring back you
Vzpomínky vrací zpět, vzpomínky vrací tebe
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo (ooh, yeah)
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo (ooh, jo)
Memories bring back, memories bring back you
Vzpomínky vrací zpět, vzpomínky vrací tebe
Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, no, no
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ne, ne
Memories bring back, memories bring back you
Vzpomínky vrací zpět, vzpomínky vrací tebe
  • 3k

Last activities

Translated byBrandit Planet

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now