Lyrics and TranslationFind U Again

Mark Ronson, Camila Cabello

Last update on: May 31, 2019

Original Lyrics

polishTranslation in Polish (97%)

I'll try to pass the night away with somebody new
Postaram się przetrwać noc z kimś nowym
But they don't have a shot when I compare them to you
Lecz nie mają szans, kiedy porównuję ich do ciebie
It's too late, too late
Jest już za późno, za późno
Baby, I know I'll never find you again
Kochanie, wiem, że już nigdy cię znów nie znajdę
Find you again
Znów cię znajdę
Baby, baby, I
Kochanie, kochanie, ja
Walk in the late night
Spaceruje późną nocą
Looking for your eyes
Szukając twoich oczu
Put up a fight to find you
Walczyłam aby cię znaleźć
Lose it every time
Przegrywając za każdym razem
You were the last of your kind
Byłeś ostatni w swoim rodzaju
All of the blame's mine
Cała wina leży po mojej stronie
And I remember you told me
I pamiętam jak mi powiedziałeś
That we could work it all out, don't you worry
Jakoś to wszystko naprawimy, nie martw się
And now the tears in your eyes make it blurry
I teraz łzy w twoich oczach zamazują wszystko
But if you say try again, I'd be ready
Ale jeżeli powiesz „spróbujmy jeszcze raz", będę gotowa
I'm ready, yeah
Jestem gotowa, tak
I'll try to pass the night away with somebody new
Postaram się przetrwać noc z kimś nowym
But they don't have a shot when I compare them to you
Lecz nie mają szans, kiedy porównuję ich do ciebie
It's too late, too late
Jest już za późno, za późno
Baby, I know I'll never find you again
Kochanie, wiem, że już nigdy cię znów nie znajdę
Find you again
Znów cię znajdę
Have mercy on me, please
Zlituj się nade mną, proszę
I messed up to the third degree
Nawaliłam do trzeciego stopnia
This crush is kind of crushing me
To zadurzenie, zaczyna mnie trochę przytłaczać

Baby, I know I'll never find you againMark Ronson feat. Camila Cabello

I do therapy at least twice a week
Uczęszczam na terapię przynajmniej dwa razy w tygodniu
There's a you-shaped space in my bed
W moim łóżku jest przestrzeń na kształt ciebie
Always you-shaped thoughts inside my head, like
Zawsze myśli w mojej głowie są na kształt ciebie, jakbym
I keep pushing them right into you
Wciąż pchała je prosto w ciebie
La Cienega, where I remember you
La Cienega, tam cię zapamiętałam
And I remember you told me (Told me)
I pamiętam jak powiedziałeś mi (powiedziałeś mi)
That we could work it all out, don't you worry (Yeah, yeah, yeah)
Jakoś to wszystko naprawimy, nie martw się (tak, tak, tak)
And now the tears in your eyes make it blurry
I teraz łzy w twoich oczach zamazują wszystko
But if you say try again, I'd be ready
Ale jeżeli powiesz „spróbujmy jeszcze raz", będę gotowa
I'm ready
I'm ready
I'll try to pass the night away with somebody new
Postaram się przetrwać noc z kimś nowym
But they don't have a shot when I compare them to you
Lecz nie mają szans, kiedy porównuję ich do ciebie
It's too late, too late
Jest już za późno, za późno
Baby, I know I'll never find you again
Kochanie, wiem, że już nigdy cię znów nie znajdę
Find you again
Znów cię znajdę
Find you again
Znów cię znajdę
Find you again
Znów cię znajdę
Find you again
Znów cię znajdę
Find you again (It's too late)
Znów cię znajdę (Jest już za późno)
Find you again (It's too late)
Znów cię znajdę (Jest już za późno)
Find you again (It's too late)
Znów cię znajdę (Jest już za późno)
Find you again (It's too late)
Znów cię znajdę (Jest już za późno)
I'll try to pass the night away with somebody new (Find you again)
Postaram się przetrwać noc z kimś nowym (Znów cię znajdę)
But they don't have a shot when I compare them to you (Find you again)
Lecz nie mają szans, gdy porównuje ich do ciebie (Znów cię znajdę)
It's too late, too late
Jest już za późno, za późno
Baby, I know I'll never find you again
Kochanie, wiem, że już nigdy cię znów nie znajdę
Find you again
Znów cię znajdę
  • 277

Last activities

Synced byPutra Fauzan
Translated byJoselyn López

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now