Lyrics and TranslationGod's Gonna Cut You Down

Marilyn Manson

Last update on: April 16, 2020

Original Lyrics

polishTranslation in Polish

You can run on for a long time
Możesz biec długo
Run on for a long time
Biec długo
Run on for a long time
Biec długo
Sooner or later, God'll cut you down
Wcześniej czy później Bóg cię uciszy
Sooner or later, God'll cut you down
Wcześniej czy później Bóg cię uciszy
Go and tell that long-tongue liar
Idź i powiedz temu
Go and tell that midnight rider
Idź i powiedz temu nocnemu jeźdźcy
Tell the rambler, the gambler, the backbiter
Powiedz temu wędrowcowi, ryzykantowi,
Tell 'em that God's gonna cut 'em down
Powiedz im, że Bóg ich uciszy
Tell 'em that God's gonna cut 'em down
Powiedz im, że Bóg ich uciszy
Well my goodness gracious, let me tell you the news
Więc moja dobroć, łaskawość, pozwólcie powiedzieć mi nowość
My head's been wet with midnight dew
Mam wolgoć na głowie od nocnej mgły
I've been down on bended knee
Klęczę na kolanie
Talkin' to the man from Galilee
Rozmawiam z tym Galilejczykiem
He spoke to me in His voice so sweet
Rzekł do mnie Swoim słodkim głosem
I thought that I heard the shuffle of angel's feet
Myślałem, że usłyszałem szelest anielskich stòp
He called my name, and my heart stood still
Wypowiedział moje imię i moje serce stanęło
When He said, "John, go do My will!"
Gdy powiedział, "Janie, idź czynić moją wolę!"
Go tell that long-tongue liar
Idź, powiedz temu kłamcy o długim języku
Go and tell that midnight rider
Idź i powiedz temu nocnemu jeźdźcy
Tell the rambler, the gambler, the backbiter
Powiedz temu wędrowcowi, ryzykantowi,

Tell 'em that God's gonna cut 'em downMarilyn Manson

Tell 'em that God's gonna cut 'em down
Powiedz im, że Bóg ich uciszy
Tell 'em that God's gonna cut 'em down
Powiedz im, że Bóg ich uciszy
You can run on for a long time
Możesz biec długo
Run on for a long time
Biec długo
Run on for a long time
Biec długo
Sooner or later, God'll cut you down
Wcześniej czy później Bóg cię uciszy
Sooner or later, God'll cut you down
Wcześniej czy później Bóg cię uciszy
Well, you may throw your rock and hide your hand
Więc, możesz rzucić kamień i schować rękę
Workin' in the dark against your fellow man
Pracując w ciemnościach przeciwko twojemu towarzyszu
As sure as God made black and white
Ale tak pewnie, jak Bóg stworzył czerń i biel
What's done in the dark will be brought to the light
Co popełniono w nocy, wyjdzie na jaw
What's done in the dark will be brought to the light
Co popełniono w nocy, wyjdzie na jaw
You can run on for a long time
Możesz biec długo
Run on for a long time
Biec długo
Run on for a long time
Biec długo
Sooner or later, God'll cut you down
Wcześniej czy później Bóg cię uciszy
Sooner or later, God'll cut you down
Wcześniej czy później Bóg cię uciszy
Go and tell that long tongue liar
Idź i powiedz temu
Go and tell that midnight rider
Idź i powiedz temu nocnemu jeźdźcy
Tell the rambler, the gambler, the backbiter
Powiedz temu wędrowcowi, ryzykantowi,
Tell 'em that God's gonna cut 'em down
Powiedz im, że Bóg ich uciszy
Tell 'em that God's gonna cut 'em down
Powiedz im, że Bóg ich uciszy
Tell 'em that God's gonna cut 'em down
Powiedz im, że Bóg ich uciszy
  • 58

Last activities

Translated byAntonin Mathubert

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now