Lyrics and TranslationGod's Gonna Cut You Down

Marilyn Manson

Last update on: April 16, 2020

Original Lyrics

czechTranslation in Czech

You can run on for a long time
Dlouho můžeš utíkat
Run on for a long time
Dlouho utíkat
Run on for a long time
Dlouho utíkat
Sooner or later, God'll cut you down
Dříve nebo později tě bůh dostane
Sooner or later, God'll cut you down
Dříve nebo později tě bůh dostane
Go and tell that long-tongue liar
Jdi a řekni lháři,
Go and tell that midnight rider
Jdi a řekni to půlnočnímu jezdci
Tell the rambler, the gambler, the backbiter
Řekni to tulákovi, gamblerovi, pomlouvači
Tell 'em that God's gonna cut 'em down
Řekni jim že je bůh dostane
Tell 'em that God's gonna cut 'em down
Řekni jim že je bůh dostane
Well my goodness gracious, let me tell you the news
No, můj laskavý bože, nech mě ti povědět novinky
My head's been wet with midnight dew
Má hlava byla pokryta půlnoční rosou
I've been down on bended knee
Byl jsem sražen na kolena
Talkin' to the man from Galilee
Mluvíc s mužem z Galilee
He spoke to me in His voice so sweet
Mluvil na mě svým sladkým hlasem
I thought that I heard the shuffle of angel's feet
Myslel jsem si že slyším šouravé kroky anděla
He called my name, and my heart stood still
Zavolal mé jméno, a mé srdce se zastavilo
When He said, "John, go do My will!"
Když řekl, "Johne, jdi vykonat mou vůli!"
Go tell that long-tongue liar
Jdi to říct lháři
Go and tell that midnight rider
Jdi a řekni to půlnočnímu jezdci
Tell the rambler, the gambler, the backbiter
Řekni to tulákovi, gamblerovi, pomlouvači

Tell 'em that God's gonna cut 'em downMarilyn Manson

Tell 'em that God's gonna cut 'em down
Řekni jim že je bůh dostane
Tell 'em that God's gonna cut 'em down
Řekni jim že je bůh dostane
You can run on for a long time
Dlouho můžeš utíkat
Run on for a long time
Dlouho utíkat
Run on for a long time
Dlouho utíkat
Sooner or later, God'll cut you down
Dříve nebo později tě bůh dostane
Sooner or later, God'll cut you down
Dříve nebo později tě bůh dostane
Well, you may throw your rock and hide your hand
Nuže, mmůžeš hodit kamenem a schovat ruku
Workin' in the dark against your fellow man
Pracující v temnotě, proti svému spojenci
As sure as God made black and white
Je to stejně jisté jakože bůh stvořil černou a bílou
What's done in the dark will be brought to the light
Co se vytvoří v temnotě bude vtaženo na světlo
What's done in the dark will be brought to the light
Co se vytvoří v temnotě bude vtaženo na světlo
You can run on for a long time
Dlouho můžeš utíkat
Run on for a long time
Dlouho utíkat
Run on for a long time
Dlouho utíkat
Sooner or later, God'll cut you down
Dříve nebo později tě bůh dostane
Sooner or later, God'll cut you down
Dříve nebo později tě bůh dostane
Go and tell that long tongue liar
Jdi a řekni lháři,
Go and tell that midnight rider
Jdi a řekni to půlnočnímu jezdci
Tell the rambler, the gambler, the backbiter
Řekni to tulákovi, gamblerovi, pomlouvači
Tell 'em that God's gonna cut 'em down
Řekni jim že je bůh dostane
Tell 'em that God's gonna cut 'em down
Řekni jim že je bůh dostane
Tell 'em that God's gonna cut 'em down
Řekni jim že je bůh dostane
  • 58

Last activities

Translated byAntonin Mathubert

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now