Lyrics and TranslationAll I Want For Christmas Is…

Mariah Carey

Last update on: November 3, 2018

Original Lyrics

filipinoTranslation in Filipino (90%)

I don't want a lot for Christmas
Hindi ko gusto ng sobra sobra para sa pasko
There is just one thing I need
Nandyan nag-iisa lang ang kailangan ko
I don't care about the presents
Wala akong paki alam sa mga regalo
Underneath the Christmas tree
Na sa ilalim ng Christmas tree
I just want you for my own
Gusto kita para lang saakin
More than you could ever know
Mas marami kaysa sa alam mo
Make my wish come true
Sana matupad ang hinihiling ko
All I want for Christmas is you, yeah.
Ang gusto ko lang sa Pasko ay ikaw, yeah
I don't want a lot for Christmas
Hindi ko gusto ng sobra sobra para sa pasko
There is just one thing I need
Nandyan nag-iisa lang ang kailangan ko
And I don't care about the presents
At wala akong paki alam sa mga regalo
Underneath the Christmas tree
Na sa ilalim ng Christmas tree
I don't need to hang my stocking
Hindi ko na kailangang isabit ang aking stocking
There upon the fireplace
Sa ibabaw ng fireplace
Santa Claus won't make me happy
Hindi ako napapasaya ni Santa Claus
With a toy on Christmas Day
Nang dahil sa laruan lang sa araw ng Pasko
I just want you for my own
Gusto kita para lang saakin
More than you could ever know
Mas marami kaysa sa alam mo
Make my wish come true
Sana matupad ang hinihiling ko
All I want for Christmas is you
Ang gusto ko lang sa Pasko ay ikaw
You, baby
Ikaw, baby
Oh, I won't ask for much this Christmas
Hindi ako hihiling ng marami ngayong Christmas
I won't even wish for snow
Hindi ako humiling na magkakaroon ng nyebe
And I'm just gonna keep on waiting
At ako, Gusto ko lang manatiling maghihintay
Underneath the mistletoe
Sa ibaba ng Mistletoe

More than you could ever knowMariah Carey

I won't make a list and send it
At hindi ako gagawa ng listahan at ipapadala ito
To the North Pole for Saint Nick
Sa North Pole para kay St. Nick
I won't even stay awake to
Hindi rin ako mananatiling gising
Hear those magic reindeer click
Upang marinig 'yong mga nag-cliclick na napakamahikal na usang reno
'Cause I just want you here tonight
Dahil gusto ko lang makasama ka ngayong gabi
Holding on to me so tight
Hinahawakan ako ng mahigpit
What more can I do?
Ano pang ibang magagawa ko
Baby, all I want for Christmas is you
Oh Baby, ang gusto ko lang sa Christmas ay ikaw
You, baby
Ikaw, baby
Oh, all the lights are shining so brightly everywhere
Oh, all the lights are shining so brightly everywhere
And the sound of children's laughter fills the air
And the sound of children's laughter fills the air
And everyone is singing
At ang lahat ay kumakanta
I hear those sleigh bells ringing
Naririnig ko yung nag-ririring na sleigh bells
Santa, won't you bring me the one I really need?
Santa, won't you bring me the one I really need?
Won't you please bring my baby to me?
Won't you please bring my baby to me?
Oh, I don't want a lot for Christmas
Hindi ko gusto ng sobra sobra para sa pasko
This is all I'm asking for
Ito lang ang hinihiling ko
I just wanna see my baby
Gusto ko makita ang aking mahal
Standing right outside my door
Nakatayo sa labas ng pintuan
Oh, I just want you for my own
Gusto kita para lang saakin
More than you could ever know
Mas marami kaysa sa alam mo
Make my wish come true
Sana matupad ang hinihiling ko
Baby, all I want for Christmas is you
Oh Baby, ang gusto ko lang sa Christmas ay ikaw
You, baby
Ikaw, baby
All I want for Christmas is you, baby
Ang gusto ko lang sa Christmas ay ikaw, baby
All I want for Christmas is you, baby
Ang gusto ko lang sa Christmas ay ikaw, baby
All I want for Christmas is you, baby
Ang gusto ko lang sa Christmas ay ikaw, baby
  • 6k

Last activities

Synced byJoel Bocangel
These lyrics have been translated into 46 languagesThese lyrics have been translated into 46 languages

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now