Lyrics and TranslationRun Up

Major Lazer, PARTYNEXTDOOR, Nicki Minaj

Last update on: January 27, 2017

Original Lyrics

vietnameseTranslation in Vietnamese (43%)

Barbie
Em yêu
Yeah
Yeah
They thought that you was a shy girl
Họ nói rằng em là cô gái nhút nhát
Until I made you my girl
Đến lúc anh gặp em cô gái của anh
Girl you pushed me like a big button
Em thúc anh giống như một cái nút khổng lồ
'Til I cuffed you like you did somethin'
Đến khi anh đánh em như em đã làm
You ain't gotta wait for it
Em không đợi chờ điều đó
You ain't gotta wait for me to give you my love
Em không chờ đợi anh gửi cho em tình yêu của anh
You ain't gotta wait for it
Em không đợi chờ điều đó
Things are gettin' sticky, girl I think that I'm stuck
Mọi thứ đang trở nên nhầy nhụa, anh nghĩ mình bị kẹt rồi em à
I'll admit I'm wrong when I know that you gon' come for me
Anh sẽ nhận ra mình lầm lỗi khi anh biết em đến bên anh
When you gon' come for me, yeah
Khi em đến bên anh, yeah
Never gonna not not hit that, your lovin' is drugs to me
Không bao giờ nặng tay nữa, tình yêu của em như liều thuốc phiện
When you gon' come to me, yeah
Khi em đến bên anh, yeah
And every time you hit my phone, when you say you need company, oh
Và mỗi lần em đập điện thoại anh, khi em nói em cần ta ở cạnh nhau
I'ma run up on you
Anh sẽ chạy đến bên em
I'ma run up on you
Anh sẽ chạy đến bên em
I'ma run up on you
Anh sẽ chạy đến bên em
I'ma run up on you
Anh sẽ chạy đến bên em
I'ma run up on you
Anh sẽ chạy đến bên em
I'ma run up on you
Anh sẽ chạy đến bên em
I'ma run up on you
Anh sẽ chạy đến bên em
I'ma run up on you
Anh sẽ chạy đến bên em
I'ma run up on you
Anh sẽ chạy đến bên em
I'ma run up on you
Anh sẽ chạy đến bên em
Girl you used to bein' quiet
Em hay trở nên lạnh lùng
'Til I brought that loud
Mãi đến lúc anh mang âm thanh trở lại
You say your dollars is a mountain
Em nói đô la của em chất cao như núi
And your mama your accountant
Và mẹ em là kế toán kho của mình
You watch your figure 'cause you a big deal
You watch your figure 'cause you a big deal
Got your fresh prince and a big whip
Got your fresh prince and a big whip
Polo mink coat, that's a big kill
Polo mink coat, that's a big kill
Put you on a phone like a windshield
Đặt em lên chiếc dế yêu như tấm kính chắn gió
I'll admit I'm wrong when I know that you gon' come for me
Anh sẽ nhận ra mình lầm lỗi khi anh biết em đến bên anh
When you gon' come for me, yeah
Khi em đến bên anh, yeah
Never gonna not not hit that, your lovin' is drugs to me
Không bao giờ nặng tay nữa, tình yêu của em như liều thuốc phiện
When you gon' come to me, yeah
Khi em đến bên anh, yeah
And every time you hit my phone, when you say you need company, oh
Và mỗi lần em đập điện thoại anh, khi em nói em cần ta ở cạnh nhau

You ain't gotta wait for itMajor Lazer feat. PARTYNEXTDOOR & Nicki Minaj

I'ma run up on you
Anh sẽ chạy đến bên em
I'ma run up on you
Anh sẽ chạy đến bên em
I'ma run up on you
Anh sẽ chạy đến bên em
I'ma run up on you
Anh sẽ chạy đến bên em
I'ma run up on you
Anh sẽ chạy đến bên em
I'ma run up on you
Anh sẽ chạy đến bên em
I'ma run up on you
Anh sẽ chạy đến bên em
I'ma run up on you
Anh sẽ chạy đến bên em
I'ma run up on you
Anh sẽ chạy đến bên em
I'ma run up on you
Anh sẽ chạy đến bên em
Major keys, I'm the boss
Major keys, I'm the boss
Don't Griselda go off?
Don't Griselda go off?
Left from the loft and went to Bergdorf
Left from the loft and went to Bergdorf
Most of these dudes is really quite soft
Most of these dudes is really quite soft
45 special, this is my cloth
45 special, this is my cloth
'Bout to drop a album, this is my fourth
'Bout to drop a album, this is my fourth
I don't put sugar in my spaghetti sauce
I don't put sugar in my spaghetti sauce
Drop a freestyle and get these hoes parched
Drop a freestyle and get these hoes parched
Fire burn the obea man church
Fire burn the obea man church
Pretty girls, when my girls get right
Pretty girls, when my girls get right
'Cause it's another day, let ya light shine bright
'Cause it's another day, let ya light shine bright
Ain't none of them in your lane
Ain't none of them in your lane
True mi have di game pon lock, dem wah code
True mi have di game pon lock, dem wah code
Just link wit some hot gyal out ah road
Just link wit some hot gyal out ah road
True mi have di waist small, pretty, bus whine
True mi have di waist small, pretty, bus whine
Rolex nah deh pon uno dutty gyal time?
Rolex nah deh pon uno dutty gyal time?
Yo, I told 'em pull up on me faster than Danica
Yo, I told 'em pull up on me faster than Danica
That's on the low I'm tryna blow him like harmonicas
That's on the low I'm tryna blow him like harmonicas
He call me queen, he know "Nicki" is the moniker
He call me queen, he know "Nicki" is the moniker
He want a mix between Hillary and Monica
He want a mix between Hillary and Monica
I switch it up, I switch it up
I switch it up, I switch it up
Rip the beat, then I, I stitch it up
Rip the beat, then I, I stitch it up
Travel, then I bounce, I ball-Sinead, Sir
Travel, then I bounce, I ball-Sinead, Sir
Barbie a link up Major Lazer
Barbie a link up Major Lazer
I'ma run up on you
Anh sẽ chạy đến bên em
I'ma run up on you
Anh sẽ chạy đến bên em
I'ma run up on you
Anh sẽ chạy đến bên em
I'ma run up on you
Anh sẽ chạy đến bên em
I'ma run up on you
Anh sẽ chạy đến bên em
I'ma run up on you
Anh sẽ chạy đến bên em
I'ma run up on you
Anh sẽ chạy đến bên em
I'ma run up on you
Anh sẽ chạy đến bên em
  • 4k

Last activities

Last edit byGabriel w.
Synced byIan Muta
Translated byАндрей Шур

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now