Lyrics and TranslationTouch

Little Mix

Last update on: November 13, 2020

Original Lyrics

swedishTranslation in Swedish

You and I and nobody else
Du och jag och ingen annan
Feeling feelings I've never felt
Känner känslor jag aldrig känt
The way you got me under your spell
Sättet du fått mig under din förtrollning
Don't you keep it all to yourself
Håll inte allt för dig själv
So won't you take it?
Så ska inte du ta det?
I feel like for the first time I am not faking
Jag känner för första gången att jag inte låtsas
Fingers on my buttons and now you're playing
Fingrar på min rumpa och nu leker du
Master of anticipation, don't you keep it all to yourself
Master av tålamod; håll inte allt för dig själv
Just a touch of your love is enough
Bara en känsla av din kärlek är tillräckligt
To knock me off of my feet all week
Att putta ner mig från mina fötter hela veckan
Just a touch of your love, oh
Bara en känsla av din kärlek, Oh
Just a touch of your love, oh
Bara en känsla av din kärlek, Oh
Just a touch of your love is enough
Bara en känsla av din kärlek är tillräckligt
To take control of my whole body
Att ta kontroll av min kropp
Just a touch of your love, oh
Bara en känsla av din kärlek, Oh
Just a touch of your love, oh
Bara en känsla av din kärlek, Oh
Just a touch of your love is enough
Bara en känsla av din kärlek är tillräckligt
To knock me off of my feet, all week
Att putta ner mig från mina fötter hela veckan
Just a touch of your love, oh
Bara en känsla av din kärlek, Oh
Just a touch of your love, oh
Bara en känsla av din kärlek, Oh
Just a touch of your love is enough
Bara en känsla av din kärlek är tillräckligt
To take control of my whole body
Att ta kontroll av min kropp
Just a touch of your love, oh
Bara en känsla av din kärlek, Oh
Just a touch of your love, oh
Bara en känsla av din kärlek, Oh
Photograph with no T-shirt on
Foto med ingen T-shirt på
Why you making me wait so long?
Varför låter du mig vänta så länge?
(Wait so long)
(Vänta så länge)
I promise to keep this a secret, I'll never tell
Jag lovar att hålla hemligheten, jag berättar aldrig
But don't you keep it all to yourself
Men håll inte allt för dig själv
So won't you take it?
Så ska inte du ta det?
I feel like for the first time I am not faking
Jag känner för första gången att jag inte låtsas
Fingers on my buttons and now you're playing
Fingrar på min rumpa och nu leker du
Master of anticipation, don't you keep it all to yourself
Master av tålamod; håll inte allt för dig själv
(To yourself)
(För dig själv)

Just a touch of your love is enoughLittle Mix

Just a touch of your love is enough
Bara en känsla av din kärlek är tillräckligt
To knock me off of my feet all week
Att putta ner mig från mina fötter hela veckan
Just a touch of your love, oh (Just a touch)
Bara en känsla av din kärlek, oh (Bara en känsla)
Just a touch of your love, oh (Just a touch)
Bara en känsla av din kärlek, oh (Bara en känsla)
Just a touch of your love is enough
Bara en känsla av din kärlek är tillräckligt
To take control of my whole body
Att ta kontroll av min kropp
Just a touch of your love, oh (Just a touch)
Bara en känsla av din kärlek, oh (Bara en känsla)
Just a touch of your love, oh (Just a touch)
Bara en känsla av din kärlek, oh (Bara en känsla)
Just a touch of your love is enough
Bara en känsla av din kärlek är tillräckligt
To knock me off of my feet all week
Att putta ner mig från mina fötter hela veckan
Just a touch of your love, oh
Bara en känsla av din kärlek, Oh
Just a touch of your love, oh
Bara en känsla av din kärlek, Oh
Just a touch of your love is enough
Bara en känsla av din kärlek är tillräckligt
To take control of my whole body
Att ta kontroll av min kropp
Just a touch of your love, oh
Bara en känsla av din kärlek, Oh
Just a touch of your love, hey
Bara en känsla av din kärlek, hej
And now my whole week, my whole week is golden
Och nu, min hela vecka, min hela vecka är guld
Can you see me glowing? That's how I feel
Can du se mig lysa? Det är så jag känner
And I'm not afraid to fade into emotions
Och jag är inte rädd att falla i känslor
'Cause I know that this could be something real
För jag vet att detta kan vara något äkta
Just a touch of your love is enough
Bara en känsla av din kärlek är tillräckligt
To knock me off of my feet all week
Att putta ner mig från mina fötter hela veckan
Just a touch of your love, oh
Bara en känsla av din kärlek, Oh
Just a touch of your love, oh (Just a touch)
Bara en känsla av din kärlek, oh (Bara en känsla)
Just a touch of your love is enough
Bara en känsla av din kärlek är tillräckligt
To take control of my whole body
Att ta kontroll av min kropp
Just a touch of your love, oh (Only a touch of your love)
Bara en känsla av din kärlek, oh (Bara en känsla av din kärlek)
Just a touch of your love, oh (Want a touch of your)
Bara en känsla av din kärlek, oh (Vill ha en känsla)
Just a touch of your love is enough
Bara en känsla av din kärlek är tillräckligt
To knock me off of my feet, all week
Att putta ner mig från mina fötter hela veckan
Just a touch of your love (Just a touch)
Bara en känsla av din kärlek, oh (Bara en känsla)
Just a touch of your love (Just a touch)
Bara en känsla av din kärlek, oh (Bara en känsla)
Just a touch of your love is enough
Bara en känsla av din kärlek är tillräckligt
To take control of my whole body
Att ta kontroll av min kropp
Just a touch of your love, hey!
Bara en känsla av din kärlek, hej
Just a touch of your love, hey!
Bara en känsla av din kärlek, hej
Just a touch of your love
Bara en känsla av din kärlek
  • 6k

Last activities

Last edit byVince Rodriguez
Translated byUsama Ahmed

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now