Lyrics and TranslationTouch

Little Mix

Last update on: November 13, 2020

Original Lyrics

filipinoTranslation in Filipino

You and I and nobody else
Ako't Ikaw at wala ng iba
Feeling feelings I've never felt
Nakakaramdam ng pakiramdam na di ko pa nararamdaman
The way you got me under your spell
Ang paraan na nakuha mo ako saiyong salamangka
Don't you keep it all to yourself
Huwag mo itong itago sa iyong sarili
So won't you take it?
Ngayo'y ayaw mo ba itong kuhanin?
I feel like for the first time I am not faking
Pakiramdam ko'y sa unang pagkakataon ay hindi ko ito dinadaya
Fingers on my buttons and now you're playing
Mga daliri sa aking butones at ngayo'y ika'y naglalaro
Master of anticipation, don't you keep it all to yourself
Master ng antisipasyon, huwag mong hayaan ang lahat nang ito sa iyong sarili
Just a touch of your love is enough
Isang haplos lang ng iyong pagmamahal ay sapat na
To knock me off of my feet all week
Para mapasaya ang aking mga paa buong linggo
Just a touch of your love, oh
Isang haplos lang nang iyong pagmamahal, oh
Just a touch of your love, oh
Isang haplos lang nang iyong pagmamahal, oh
Just a touch of your love is enough
Isang haplos lang ng iyong pagmamahal ay sapat na
To take control of my whole body
Para makuha ang galaw ng aking buong katawan
Just a touch of your love, oh
Isang haplos lang nang iyong pagmamahal, oh
Just a touch of your love, oh
Isang haplos lang nang iyong pagmamahal, oh
Just a touch of your love is enough
Isang haplos lang ng iyong pagmamahal ay sapat na
To knock me off of my feet, all week
Para mapasaya mo ang aking mga paa buong linggo
Just a touch of your love, oh
Isang haplos lang nang iyong pagmamahal, oh
Just a touch of your love, oh
Isang haplos lang nang iyong pagmamahal, oh
Just a touch of your love is enough
Isang haplos lang ng iyong pagmamahal ay sapat na
To take control of my whole body
Para makuha ang galaw ng aking buong katawan
Just a touch of your love, oh
Isang haplos lang nang iyong pagmamahal, oh
Just a touch of your love, oh
Isang haplos lang nang iyong pagmamahal, oh
Photograph with no T-shirt on
Larawan habang walang suot
Why you making me wait so long?
Bakit pinapahintay mo pa ako ng matagal?
(Wait so long)
(Maghintay ng matagal)
I promise to keep this a secret, I'll never tell
Ipinapangako kong ito ay sikreto, walang makakaalam
But don't you keep it all to yourself
Ngunit, huwag mong hayaan lahat nang ito saiyong sarili
So won't you take it?
Ngayo'y ayaw mo ba itong kuhanin?
I feel like for the first time I am not faking
Pakiramdam ko'y sa unang pagkakataon ay hindi ko ito dinadaya
Fingers on my buttons and now you're playing
Mga daliri sa aking butones at ngayo'y ika'y naglalaro
Master of anticipation, don't you keep it all to yourself
Master ng antisipasyon, huwag mong hayaan ang lahat nang ito sa iyong sarili
(To yourself)
(Sa sarili mo)

Just a touch of your love is enoughLittle Mix

Just a touch of your love is enough
Isang haplos lang ng iyong pagmamahal ay sapat na
To knock me off of my feet all week
Para mapasaya ang aking mga paa buong linggo
Just a touch of your love, oh (Just a touch)
Isang hawak Mo lang aye sapat na
Just a touch of your love, oh (Just a touch)
Isang hawak Mo lang aye sapat na
Just a touch of your love is enough
Isang haplos lang ng iyong pagmamahal ay sapat na
To take control of my whole body
Para makuha ang galaw ng aking buong katawan
Just a touch of your love, oh (Just a touch)
Isang hawak Mo lang aye sapat na
Just a touch of your love, oh (Just a touch)
Isang hawak Mo lang aye sapat na
Just a touch of your love is enough
Isang haplos lang ng iyong pagmamahal ay sapat na
To knock me off of my feet all week
Para mapasaya ang aking mga paa buong linggo
Just a touch of your love, oh
Isang haplos lang nang iyong pagmamahal, oh
Just a touch of your love, oh
Isang haplos lang nang iyong pagmamahal, oh
Just a touch of your love is enough
Isang haplos lang ng iyong pagmamahal ay sapat na
To take control of my whole body
Para makuha ang galaw ng aking buong katawan
Just a touch of your love, oh
Isang haplos lang nang iyong pagmamahal, oh
Just a touch of your love, hey
Isang haplos ng iyong pag-ibig, hey!
And now my whole week, my whole week is golden
At ngayon ang ang buong linggo, buong linggo ay ginintuan
Can you see me glowing? That's how I feel
Nakikita mo bang nagglow ako? Yan ang aking pakiramdam
And I'm not afraid to fade into emotions
At hindi akong takot na mawala ang aking emotion
'Cause I know that this could be something real
Dahil alam kong maaring totoo ito
Just a touch of your love is enough
Isang haplos lang ng iyong pagmamahal ay sapat na
To knock me off of my feet all week
Para mapasaya ang aking mga paa buong linggo
Just a touch of your love, oh
Isang haplos lang nang iyong pagmamahal, oh
Just a touch of your love, oh (Just a touch)
Isang hawak Mo lang aye sapat na
Just a touch of your love is enough
Isang haplos lang ng iyong pagmamahal ay sapat na
To take control of my whole body
Para makuha ang galaw ng aking buong katawan
Just a touch of your love, oh (Only a touch of your love)
Isang hawak ng pagmamahal mo lang oh (Isang hawak ng pagmamahal mo lang)
Just a touch of your love, oh (Want a touch of your)
Isang hawak ng pagmamahal mo lang oh (Gusto ng iyong hawak)
Just a touch of your love is enough
Isang haplos lang ng iyong pagmamahal ay sapat na
To knock me off of my feet, all week
Para mapasaya mo ang aking mga paa buong linggo
Just a touch of your love (Just a touch)
Hawak ng pagmamahal (Hawak ng)
Just a touch of your love (Just a touch)
Hawak ng pagmamahal (Hawak ng)
Just a touch of your love is enough
Isang haplos lang ng iyong pagmamahal ay sapat na
To take control of my whole body
Para makuha ang galaw ng aking buong katawan
Just a touch of your love, hey!
Isang haplos ng iyong pagibig, hey!
Just a touch of your love, hey!
Isang haplos ng iyong pagibig, hey!
Just a touch of your love
Isang haplos ng iyong pagibig
  • 6k

Last activities

Last edit byVince Rodriguez
Translated byUsama Ahmed

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now