Lyrics and TranslationTouch

Little Mix

Last update on: November 13, 2020

Original Lyrics

bulgarianTranslation in Bulgarian (93%)

You and I and nobody else
Ти и аз и никой друг
Feeling feelings I've never felt
Чувствам чувства никога не изпитвани
The way you got me under your spell
Начина, по който ме омагьоса
Don't you keep it all to yourself
Не го запазвай всичкото за себе си
So won't you take it?
Няма ли да го вземеш?
I feel like for the first time I am not faking
Все едно за първи път не се преструвам
Fingers on my buttons and now you're playing
Пръсти на бутоните ми и ти си играеш
Master of anticipation, don't you keep it all to yourself
Майстор на очакването, не задържайки всичко в себе си
Just a touch of your love is enough
Само докосване от любовта ти е достатъчно
To knock me off of my feet all week
да ми скоси краката за цяла седмица
Just a touch of your love, oh
Само докосване от любовта ти, ох
Just a touch of your love, oh
Само докосване от любовта ти, ох
Just a touch of your love is enough
Само докосване от любовта ти е достатъчно
To take control of my whole body
Да вземеш контрол над цялото ми тяло
Just a touch of your love, oh
Само докосване от любовта ти, ох
Just a touch of your love, oh
Само докосване от любовта ти, ох
Just a touch of your love is enough
Само докосване от любовта ти е достатъчно
To knock me off of my feet, all week
Да ме подкоси за цяла седмица
Just a touch of your love, oh
Само докосване от любовта ти, ох
Just a touch of your love, oh
Само докосване от любовта ти, ох
Just a touch of your love is enough
Само докосване от любовта ти е достатъчно
To take control of my whole body
Да вземеш контрол над цялото ми тяло
Just a touch of your love, oh
Само докосване от любовта ти, ох
Just a touch of your love, oh
Само докосване от любовта ти, ох
Photograph with no T-shirt on
Снимка без тениска
Why you making me wait so long?
Защо ме караш да чакам толкова много?
(Wait so long)
(Wait so long)
I promise to keep this a secret, I'll never tell
Обещавам да пазя това в тайна, която никога няма да кажа
But don't you keep it all to yourself
Но не я пази само за себе си
So won't you take it?
Няма ли да го вземеш?
I feel like for the first time I am not faking
Все едно за първи път не се преструвам
Fingers on my buttons and now you're playing
Пръсти на бутоните ми и ти си играеш
Master of anticipation, don't you keep it all to yourself
Майстор на очакването, не задържайки всичко в себе си
(To yourself)
(За себе си)

Just a touch of your love is enoughLittle Mix

Just a touch of your love is enough
Само докосване от любовта ти е достатъчно
To knock me off of my feet all week
да ми скоси краката за цяла седмица
Just a touch of your love, oh (Just a touch)
Just a touch of your love, oh (Just a touch)
Just a touch of your love, oh (Just a touch)
Just a touch of your love, oh (Just a touch)
Just a touch of your love is enough
Само докосване от любовта ти е достатъчно
To take control of my whole body
Да вземеш контрол над цялото ми тяло
Just a touch of your love, oh (Just a touch)
Just a touch of your love, oh (Just a touch)
Just a touch of your love, oh (Just a touch)
Just a touch of your love, oh (Just a touch)
Just a touch of your love is enough
Само докосване от любовта ти е достатъчно
To knock me off of my feet all week
да ми скоси краката за цяла седмица
Just a touch of your love, oh
Само докосване от любовта ти, ох
Just a touch of your love, oh
Само докосване от любовта ти, ох
Just a touch of your love is enough
Само докосване от любовта ти е достатъчно
To take control of my whole body
Да вземеш контрол над цялото ми тяло
Just a touch of your love, oh
Само докосване от любовта ти, ох
Just a touch of your love, hey
Само докосване от любовта ти, хей
And now my whole week, my whole week is golden
И сега цялата ми седмица, цялата ми седмица е златна
Can you see me glowing? That's how I feel
Можеш ли да ме видиш, че блестя? Така се чуствам
And I'm not afraid to fade into emotions
И не се страхувам да избледня в емоциите
'Cause I know that this could be something real
Защото знам че това може да бъде истинско
Just a touch of your love is enough
Само докосване от любовта ти е достатъчно
To knock me off of my feet all week
да ми скоси краката за цяла седмица
Just a touch of your love, oh
Само докосване от любовта ти, ох
Just a touch of your love, oh (Just a touch)
Just a touch of your love, oh (Just a touch)
Just a touch of your love is enough
Само докосване от любовта ти е достатъчно
To take control of my whole body
Да вземеш контрол над цялото ми тяло
Just a touch of your love, oh (Only a touch of your love)
Само докосване от любовта ти
Just a touch of your love, oh (Want a touch of your)
Само докосване от любовта ти
Just a touch of your love is enough
Само докосване от любовта ти е достатъчно
To knock me off of my feet, all week
Да ме подкоси за цяла седмица
Just a touch of your love (Just a touch)
Само докосване от любовта ти е достатъчно
Just a touch of your love (Just a touch)
Само докосване от любовта ти е достатъчно
Just a touch of your love is enough
Само докосване от любовта ти е достатъчно
To take control of my whole body
Да вземеш контрол над цялото ми тяло
Just a touch of your love, hey!
Само докосване от любовта ти, хей!
Just a touch of your love, hey!
Само докосване от любовта ти, хей!
Just a touch of your love
Само докосване на любовта ти
  • 6k

Last activities

Last edit byVince Rodriguez
Translated byUsama Ahmed

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now