LyricsBye Bye

LIN, Otentik Groove

  • Written by:
Last update on: December 20, 2020
No translations availableNo translations available
We detected some issues
If you found mistakes, please help us by correcting them.

To pa pou capav teigne séki la haut finn alimer li mem Danse kot to contan sa la flam la pou contigné briyer Mo napa conprand pou ki fer to posede zalouzi

Lorgeye pou touye twa to pe envi soufler sa labouzi Bye bye bye Tou la montan bizin ena descendan Bye bye bye Mo pa priyer pou tane to rezilta Bye bye bye Pa ti coner si mo ti parmi lélou Bye bye bye Lélou pé mari envi bouf tou Bye bye bye Tou la montan bizin ena descendan Bye bye bye Mo pa priyer pou tane to rezilta Bye bye bye Pa ti coner si mo ti parmi lélou Bye bye bye Lélou pé mari envi bouf tou Mo napa ti pou croir azordi mo finn trouv to vrai vizase Dan plas ki la hain instaler mwa monn prefer tourn paz To pa tro contan pou trouv mwa tou le zour Pe fer lavans Sak foi ki to priyer pou mo tomber ces mo la foi kinn renforcer Bye bye bye Tou la montan bizin ena descendan Bye bye bye Mo pa priyer pou tane to rezilta Bye bye bye Pa ti coner si mo ti parmi lélou Bye bye bye Lélou pé mari envi bouf tou Bye bye bye Tou la montan bizin ena descendan Bye bye bye Mo pa priyer pou tane to rezilta Bye bye bye Pa ti coner si mo ti parmi lélou Bye bye bye Lélou pé mari envi bouf tou Dir twa li protez mwa dé tou sa bann divan to pé pous contrer Et li vey lor mwa toule zour ki mo pa ver la limier Linn finn soizir mwa pou dir ki saken so sanse lor la ter Pran tou to bane zalouzi mover leker sincer dan to notre pere Bye bye bye Tou la montan bizin ena descendan Bye bye bye Mo pa priyer pou tane to rezilta Bye bye bye Pa ti coner si mo ti parmi lélou Bye bye bye Lélou pé mari envi bouf tou Bye bye bye Tou la montan bizin ena descendan Bye bye bye Mo pa priyer pou tane to rezilta Bye bye bye Pa ti coner si mo ti parmi lélou Bye bye bye Lélou pé mari envi bouf tou Bye bye bye Tou la montan bizin ena descendan Bye bye bye Mo pa priyer pou tane to rezilta Bye bye bye Pa ti coner si mo ti parmi lélou Bye bye bye Lélou pé mari envi bouf tou

No translations availableNo translations available
  • 14

Last activities

Synced byDa Vid

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now