Original Lyrics

hebrewTranslation in Hebrew (90%)

I am not throwing away my shot!
ואני לא מחמיץ את ההזדמנות שלי
I am not throwing away my shot!
ואני לא מחמיץ את ההזדמנות שלי
Hey yo, I'm just like my country
היי יו, אני בדיוק כמו המדינה שלי
I'm young, scrappy and hungry
אני צעיר, נחוש ורעב
And I'm not throwing away my shot!
ואני לא מחמיץ את ההזדמנות שלי
I'm ‘a get a scholarship to King's College
אני מקבל מלגה לקינג קולג'
I prob'ly shouldn't brag, but dag, I amaze and astonish
אני כנראה לא צריך להתרברב, אבל לעזאזל, אני מדהים ומפליא
The problem is I got a lot of brains but no polish
הבעיה היא שיש לי הרבה מוח, אבל לא ברק
I gotta holler just to be heard
אני צריך לצעוק רק כדי להישמע
With every word, I drop knowledge!
עם כל מילה אני זורק ידיעה
I'm a diamond in the rough, a shiny piece of coal
אני יהלום מחוספס , חתיכת פחם מבריקה
Tryin' to reach my goal. My power of speech: unimpeachable
מנסה להשיג את המטרה שלי, כוח הדיבור שלי: ללא דופי
Only nineteen but my mind is older
רק בן תשע-עשרה, אבל מוחי מבוגר יותר
These New York City streets get colder, I shoulder
רחובות ניו יורק מתקררים, אני נושא
Ev'ry burden, ev'ry disadvantage
כל נטל כל חסרון
I have learned to manage, I don't have a gun to brandish
למדתי להתנהל. אין לי אקדח לשלוף
I walk these streets famished
אני הולך ברחובות האלה רעב
The plan is to fan this spark into a flame
התוכנית היא ללבות את הניצוץ הזה ללהבה
But damn, it's getting dark, so let me spell out the name
אבל לעזאזל, זה מתחיל להחשיך, אז תן לי לאיית את השם שלי
I am the—
אני -
A-L-E-X-A-N-D
המילטון, לפאייט, מוליגאן, לורנס: A-L, E-X, A-N, D
E-R—we are—meant to be…
-E-R- אנחנו אמורים להיות
A colony that runs independently
המילטון: מושבה שפועלת באופן עצמאי
Meanwhile, Britain keeps shittin' on us endlessly
בינתיים, בריטניה ממשיכה לחרבן עלינו בלי סוף.
Essentially, they tax us relentlessly
למעשה, הם ממסים אותנו ללא הרף
Then King George turns around, runs a spending spree
ואז המלך ג'ורג 'מסתובב, מנהל מסע קניות
He ain't ever gonna set his descendants free
הוא לעולם לא הולך לשחרר את צאצאיו
So there will be a revolution in this century
אז תהיה מהפכה במאה הזאת
Enter me!
הכנס אותי!
(He says in parentheses)
לורנס, לפאייט, מוליגן: (הוא אומר בסוגריים)
Don't be shocked when your hist'ry book mentions me
המילטון: אל תהיה בהלם כאשר ספר ההיסטוריה שלך יזכיר לי
I will lay down my life if it sets us free
אתן את חיי אם זה מה שישחרר אותנו
Eventually, you'll see my ascendancy
בסופו של דבר תראה את העליונות שלי
And I am not throwing away
And I am not throwing away
My shot
My shot
I am not throwing away
I am not throwing away
My shot
My shot
Hey yo, I'm just like my country
היי יו, אני בדיוק כמו המדינה שלי
I'm young, scrappy and hungry
אני צעיר, נחוש ורעב
And I'm not throwing away my shot
ואני לא מחמיץ את ההזדמנות שלי
I am not throwing away my shot.
ואני לא מחמיץ את ההזדמנות שלי
I am not throwing away my shot
ואני לא מחמיץ את ההזדמנות שלי
Hey yo, I'm just like my country
היי יו, אני בדיוק כמו המדינה שלי
I'm young, scrappy and hungry
אני צעיר, נחוש ורעב
And I'm not throwing away my shot
ואני לא מחמיץ את ההזדמנות שלי
It's time to take a shot!
זה הזמן לקחת את ההזדמנות!
I dream of life without a monarchy
לפאייט: אני חולם על החיים בלי המלוכה
The unrest in France will lead to ‘onarchy?
התסיסה בצרפת תוביל ל"אונרכיה "
‘Onarchy? How you say, how you s—OH ‘anarchy?'
"אונרכיה "? איך אתה אומר, איך אתה-הו, אנרכיה!
When I fight, I make the other side panicky
כאשר אני נלחם אני גורם לצד השני להבהל
With my—
עם שלי
Shot!
הזדמנות!
Yo, I'm a tailor's apprentice
מוליגאן: יו, אני שוליה של חייט
And I got y'all knuckleheads in loco parentis
ואני לוקח את כולכם, טמבלים, תחת חסותי
I'm joining the rebellion cuz I know it's my chance
אני מצטרף למרד כי אני יודע שזו ההזדמנות שלי
To socially advance, instead of sewin' some pants!
להתקדם חברתית, במקום לתפור כמה מכנסיים
I'm gonna take a—
אני הולך לקחת
Shot!
הזדמנות!
But we'll never be truly free
לורנס: אה, אבל לעולם לא נהיה חופשיים באמת,
Until those in bondage have the same rights as you and me
עד שלכל העבדים יהיו אותן הזכויות כמוך וכמוני
You and I. Do or die. Wait till I sally in
אתם ואני, נעשה או נמות, חכה עד שאתקוף על סוס
On a stallion with the first black battalion
עם הגדוד השחור הראשון
Have another—
קבל עוד
Shot!
הזדמנות!
Geniuses, lower your voices
בר: גאונים, הנמיכו את קולכם
You keep out of trouble and you double your choices
אתה תתרחק מצרות, ואתה הכפל את האפשרויות שלך
I'm with you, but the situation is fraught
אני אתכם, אבל המצב טעון
You've got to be carefully taught:
צריך ללמד אתכם בקפידה:
If you talk, you're gonna get shot!
אם תדברו, יירו בכם!
Burr, check what we got
המילטון: בר, תבדוק מה יש לנו
Mister Lafayette, hard rock like Lancelot
מר לאפייט סלע קשוח כמו לנסלוט
I think your pants look hot
אני חושב שהמכנסיים שלך נראים לוהטים
Laurens, I like you a lot
לורנס, אני מחבב אותך הרבה
Let's hatch a plot blacker than the kettle callin' the pot...
בואו נקשור קשר שחור יותר מהקומקום הקורא לסיר
What are the odds the gods would put us all in one spot
מה הסיכויים שהאלים היו מכניסים את כולנו למקום אחד
Poppin' a squat on conventional wisdom, like it or not
"מחרבנים" על הדעה הרווחת, תאהב את זה או לא
A bunch of revolutionary manumission abolitionists?
חבורה של בני אדם מהפכניים?
Give me a position, show me where the ammunition is!
תן לי עמדה, הראה לי איפה התחמושת!
Oh, am I talkin' too loud?
הו, אני מדבר בקול רם מדי?
Sometimes I get over excited, shoot off at the mouth
לפעמים אני מתרגש, מדבר יותר מידי
I never had a group of friends before
מעולם לא הייתה לי קבוצה של חברים לפני

Hey yo, I'm just like my countryLin-Manuel Miranda feat. Anthony RamosDaveed Diggs & Okieriete Onaodowan & Leslie Odom Jr. & Original Broadway Cast of Hamilton

I promise that I'll make y'all proud
אני מבטיח שאני אעשה את כולכם גאים
Let's get this guy in front of a crowd
לורנס: בואו נשים את הבחור הזה לפני קהל!
I am not throwing away my shot
ואני לא מחמיץ את ההזדמנות שלי
I am not throwing away my shot
ואני לא מחמיץ את ההזדמנות שלי
Hey yo, I'm just like my country
היי יו, אני בדיוק כמו המדינה שלי
I'm young, scrappy and hungry
אני צעיר, נחוש ורעב
And I'm not throwing away my shot
ואני לא מחמיץ את ההזדמנות שלי
I am not throwing away my shot
ואני לא מחמיץ את ההזדמנות שלי
I am not throwing away my shot
ואני לא מחמיץ את ההזדמנות שלי
Hey yo, I'm just like my country
היי יו, אני בדיוק כמו המדינה שלי
I'm young, scrappy and hungry
אני צעיר, נחוש ורעב
And I'm not throwing away my shot
ואני לא מחמיץ את ההזדמנות שלי
Ev'rybody sing:
לורנס ו (המילטון, לפאייט, מוליגאן): כולם לשיר
Whoa, whoa, whoa
וואה,וואה, וואה
Hey!
!היי
Whoa!
וואה!
Wooh!!
וואו!!
Whoa!
וואה!
Ay, let ‘em hear ya! (Yea)
היי, תנו להם לשמוע אתכם (כן)
Let's go! (Whoa, whoa, whoa)
Let's go! (Whoa, whoa, whoa)
I said shout it to the rooftops! (Whoa)
אמרתי,תצעקו את זה לגגות
Said, to the rooftops! (Whoa)
Said, to the rooftops! (Whoa)
Come on! (Yeah)
Come on! (Yeah)
Come on, let's go!
Come on, let's go!
Rise up!
להתקומם!
When you're living on your knees, you rise up
כאשר אתה חי על הברכיים שלך, אתה מתקומם
Tell your brother that he's gotta rise up
תגיד לאחיך שהוא צריך להתקומם
Tell your sister that she's gotta rise up
תגיד לאחותך שהיא צריכה להתקומם
When are these colonies gonna rise up? (Whoa, whoa, whoa)
When are these colonies gonna rise up? (Whoa, whoa, whoa)
When are these colonies gonna rise up?
מתי המושבות האלה הולכות להתקומם
When are these colonies gonna rise up? (Whoa)
מתי המושבות האלה הולכות להתקומם
When are these colonies gonna rise up? (Whoa)
מתי המושבות האלה הולכות להתקומם
Rise up!
להתקומם!
I imagine death so much it feels more like a memory
המילטון: אני מדמיין לעצמי את המוות כל כך הרבה שזה מרגיש יותר כמו זיכרון
When's it gonna get me?
מתי זה הולך לקבל אותי?
In my sleep? Seven feet ahead of me?
בשינה שלי? מטרים ספורים לפני?
If I see it comin', do I run or do I let it be?
אם אני רואה את זה בא, אני בורח או שאני נותן לזה לקרות?
Is it like a beat without a melody?
האם זה כמו פעימה בלי מנגינה?
See, I never thought I'd live past twenty
תראו, אף פעם לא חשבתי שאחיה אחרי עשרים
Where I come from some get half as many
מאיפה שאני בא, חלק מקבלים חצי לכל היותר
Ask anybody why we livin' fast and we laugh, reach for a flask
שואלים מישהו למה אנחנו חיים מהר ואנחנו צוחקים, להגיע אל בקבוק
We have to make this moment last, that's plenty
אנחנו צריכים למשוך את הרגע, זה הרבה
Scratch that
תשכח מזה
This is not a moment, it's the movement
זה לא רגע, זה התנועה
Where all the hungriest brothers with
איפה כל האחים הרעבים
Something to prove went?
עם משהו להוכיח הלכו
Foes oppose us, we take an honest stand
האויבים שמתנגדים לנו, אנחנו לוקחים עמדה כנה
We roll like Moses, claimin' our promised land
אנחנו מתגלגלים כמו משה, דורשים את הארץ המובטחת שלנו
And? If we win our independence?
And? If we win our independence?
Is that a guarantee of freedom for our descendants?
Is that a guarantee of freedom for our descendants?
Or will the blood we shed begin an endless
Or will the blood we shed begin an endless
Cycle of vengeance and death with no defendants?
Cycle of vengeance and death with no defendants?
I know the action in the street is excitin'
I know the action in the street is excitin'
But Jesus, between all the bleedin' ‘n fightin'
But Jesus, between all the bleedin' ‘n fightin'
I've been readin' ‘n writin'
I've been readin' ‘n writin'
We need to handle our financial situation
We need to handle our financial situation
Are we a nation of states? What's the state of our nation?
Are we a nation of states? What's the state of our nation?
I'm past patiently waitin'. I'm passionately
I'm past patiently waitin'. I'm passionately
Smashin' every expectation
Smashin' every expectation
Every action's an act of creation!
Every action's an act of creation!
I'm laughin' in the face of casualties and sorrow
I'm laughin' in the face of casualties and sorrow
For the first time, I'm thinkin' past tomorrow
For the first time, I'm thinkin' past tomorrow
And I am not throwing away my shot
ואני לא מחמיץ את ההזדמנות שלי
I am not throwing away my shot
ואני לא מחמיץ את ההזדמנות שלי
Hey yo, I'm just like my country
היי יו, אני בדיוק כמו המדינה שלי
I'm young, scrappy and hungry
אני צעיר, נחוש ורעב
And I'm not throwing away my shot
ואני לא מחמיץ את ההזדמנות שלי
We're gonna rise up! (not throwing away my shot) Time to take a shot!
We're gonna rise up! (not throwing away my shot) Time to take a shot!
We're gonna rise up! (not throwing away my shot) Time to take a shot!
We're gonna rise up! (not throwing away my shot) Time to take a shot!
We're gonna
We're gonna
(Rise up! Rise up!)
(Rise up! Rise up!)
It's time to take a shot!
זה הזמן לקחת את ההזדמנות!
(Rise up! Rise up!)
(Rise up! Rise up!)
It's time to take a shot!
זה הזמן לקחת את ההזדמנות!
(Rise up! Rise up! Whoa, whoa, whoa)
(Rise up! Rise up! Whoa, whoa, whoa)
It's time to take a shot!
זה הזמן לקחת את ההזדמנות!
(Rise up!)
להתקומם!
Take a shot!
Take a shot!
Shot! (Whoa)
Shot! (Whoa)
Shot!
הזדמנות!
A-yo it's
A-yo it's
Time to take a shot! (Whoa-WHOA)
Time to take a shot! (Whoa-WHOA)
Time to take a shot!
Time to take a shot!
And I am—
And I am—
Not throwing away my-
Not throwing away my-
Not throwing away my shot!
Not throwing away my shot!
  • 151

Last activities

Translated byIvan Liu Hu

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now