Lyrics and TranslationRansom

Lil Tecca

Last update on: May 24, 2019

Original Lyrics

polishTranslation in Polish

Turn you to a dancer
Zmień się w tancerza
Yeah
Yeah
Internet Money bitch
Internetowa małpa, suko
I got black, I got white, what you want?
Mam czarny, mam biały, co chcesz?
Hop outside a ghost and hop up in a Phantom
Wskocz poza ducha i wskocz do Upiora
I know I'm boutta blow-oh-woah-oh, I ain't dumb
Wiem, że jestem o cios-o-o-woah-oh, nie jestem głupi
They try to take my flow, I take they ass for ransom
Próbują mi odpłynąć, biorę tyłek za okup
I know that I'm gone
Wiem, że zniknąłem
They see me blowing up, now they say they want a song
Widzą, jak wysadzam, teraz mówią, że chcą piosenki
I got two twin Glocks, turn you to a dancer
Mam dwóch bliźniaczych glocków, zamień cię w tancerza
I see two twin opps, leave 'em on the banner
Widzę dwóch bliźniaczych przeciwników, zostaw ich na banerze
And I got two thick thots, wanna lick the gang, yeah
I mam dwa grube, chcę polizać gang, tak
I got red, I got blue, what you want?
Mam czerwony, mam niebieski, czego chcesz?
This shit all Balenciaga, Louis and Vuitton
To gówno wszystkich Balenciaga, Louis i Vuitton
She know I got the Fendi, Prada when I ain't belong
Ona wie, że mam Fendi, Pradę, kiedy nie należę
I needed me a dire outta alley me to want
Potrzebowałem bardzo trudnej alei, której chciałem
I started from the bottom, you could see the way I stunt
Zacząłem od dołu, widać było sposób, w jaki wykonuję akrobacje
I want all the diamonds,
Chcę wszystkie diamenty,
I want that shit to weigh a ton
Chcę, żeby to gówno ważyło tonę
The opps they tryna law me
Ludzie, których próbują mnie zalegalizować
'Cause they hate the place I'm from
Bo nienawidzą miejsca, z którego pochodzę
But them niggas don't know me
Ale te czarnuchy mnie nie znają

I got black, I got white, what you want?Lil Tecca

They just know the place I'm from
Po prostu znają miejsce, z którego pochodzę
I got lots of shawties tryna pull up to my place
Mam wielu podejrzanych próbujących podciągnąć się na swoje miejsce
But you ain't want me last year so just get up out my face
Ale nie chcesz mnie w zeszłym roku, więc po prostu wstań mi z twarzy
They all up in my inbox
Wszystkie znajdują się w mojej skrzynce odbiorczej
So I know they want a taste
Więc wiem, że oni chcą spróbować
I know they want my downfall
Wiem, że chcą mojego upadku
Oh nigga are you laced?
O, czarnuchu, jesteś zasznurowany?
I got black, I got white, what you want?
Mam czarny, mam biały, co chcesz?
Hop outside a ghost and hop up in a Phantom
Wskocz poza ducha i wskocz do Upiora
I know I'm boutta boutta blow-oh-woah-oh, I ain't dumb
Wiem, że jestem boutta boutta cios-och-woah-och, nie jestem głupi
They try to take my flow, I take they ass for ransom
Próbują mi odpłynąć, biorę tyłek za okup
I know that I'm gone
Wiem, że zniknąłem
They see me blowing up, now they say they want a song
Widzą, jak wysadzam, teraz mówią, że chcą piosenki
I got two twin Glocks, turn you to a dancer
Mam dwóch bliźniaczych glocków, zamień cię w tancerza
I see two twin opps, leave 'em on the banner
Widzę dwóch bliźniaczych przeciwników, zostaw ich na banerze
And I got two thick thots, wanna lick the gang, yeah
I mam dwa grube, chcę polizać gang, tak
I got black, I got white, what you want?
Mam czarny, mam biały, co chcesz?
Hop outside a ghost and hop up in a Phantom
Wskocz poza ducha i wskocz do Upiora
I know I'm boutta boutta blow-oh-woah-oh, I ain't dumb
Wiem, że jestem boutta boutta cios-och-woah-och, nie jestem głupi
They try to take my flow, I take they ass for ransom
Próbują mi odpłynąć, biorę tyłek za okup
I know that I'm gone
Wiem, że zniknąłem
They see me blowing up, now they say they want a song
Widzą, jak wysadzam, teraz mówią, że chcą piosenki
I got two twin Glocks, turn you to a dancer
Mam dwóch bliźniaczych glocków, zamień cię w tancerza
I see two twin opps, leave 'em on the banner
Widzę dwóch bliźniaczych przeciwników, zostaw ich na banerze
And I got two thick thots, wanna lick the gang, yeah
I mam dwa grube, chcę polizać gang, tak
  • 213

Last activities

Translated byMaximo

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now