Lyrics and TranslationCactus In the Valley…

Lights, Lights, Owl City

Last update on: April 12, 2013

Original Lyrics

swedishTranslation in Swedish

I never meant to wither
Jag tänkte aldrig vissna
I wanted to be told
Jag ville bli berättad
like a fool left the river
Lämnade floden som en dåre
and watch my branches fall
Och ser mina grenar falla
old and thirty i longed for the flood to come back around
Gammal och törstig längtade jag efter att floden skulle komma tillbaka
to the cactus in the valley that's about to crumble down
Till kaktusen i dalen som är på väg att smulas sönder
And wipe the mark of madness from my face
Och torka av tecken på galenskap från mitt ansikte
Show me that your love will never change
Visa mig att din kärlek aldrig kommer förändras
If my yesterday is a disgrace
Om min gårdag är en skam
Tell me that you still recall my name
Säg mig att du fortfarande kommer ihåg mitt namn
So the storm finally found me
Så stormen hittade mig till slut
And left me in the dark
Och lämnade mig i mörkret
In the cloud around me
I molnet runt mig
I don't know where you are
Vet jag inte var du är
If this whole world goes up in arms
Om hela denna värld går upp i vapen
All I can do is stand
Allt jag kan göra är att stå
And I won't fight for anyone
Och jag kommer inte slåss för någon
Until you move my hand
Förrän du flyttar min hand

And wipe the mark of madness from my faceLights feat. Owl City

And wipe the mark of madness from my face
Och torka av tecken på galenskap från mitt ansikte
Show me that your love will never change
Visa mig att din kärlek aldrig kommer förändras
If my yesterday is a disgrace
Om min gårdag är en skam
Tell me that you still recall my name
Säg mig att du fortfarande kommer ihåg mitt namn
Oh here
Oh här
In the shadows
I skuggorna
Here I am
Här är jag
And I need someone by my side
Och jag behöver någon vid min sida
It becomes so hard to stand
Det blir så svårt att stå
And I keep trying to dry my eyes
Och jag försöker hela tiden torka mina ögon
Come and find me in the valley
Kom och hitta min i dalen
And wipe the mark of madness from my face
Och torka av tecken på galenskap från mitt ansikte
Show me that your love will never change
Visa mig att din kärlek aldrig kommer förändras
If my yesterday is a disgrace
Om min gårdag är en skam
Tell me that you still recall my name
Säg mig att du fortfarande kommer ihåg mitt namn
And wipe the mark of madness from my face
Och torka av tecken på galenskap från mitt ansikte
Show me that your love will never change
Visa mig att din kärlek aldrig kommer förändras
If my yesterday is a disgrace
Om min gårdag är en skam
Tell me that you still recall my name
Säg mig att du fortfarande kommer ihåg mitt namn
  • 46

Last activities

Synced byErin Cooper
Translated byMoh FA

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now