Lyrics and TranslationSomeone You Loved

Lewis Capaldi

Last update on: July 10, 2019

Original Lyrics

vietnameseTranslation in Vietnamese

I'm going under and this time I fear there's no one to save me
Anh đang mất tỉnh táo và bây giờ anh lo sợ sẽ không còn ai giúp anh vượt qua
This all or nothing really got a way of driving me crazy
Tất cả mọi thứ thậm chí là không vì cả đều khiến anh phát điên
I need somebody to heal
Anh cần ai đó bên anh để chữa lành nó
Somebody to know
Một ai đó có thể thấu hiểu
Somebody to have
Một ai đó có thể biết
Somebody to hold
Một ai đó có thể ôm
It's easy to say, but it's never the same
Thật dễ đẻ nói nhưng thực hiện thật khó
I guess I kinda liked the way you numbed all the pain
Anh đoán anh anh giống như cách em chết lặng đi với tất cả nỗi đau
Now the day bleeds into nightfall
Giờ đây ngày nắng đã hóa thành đêm đen
And you're not here
Và em không còn ở đây
To get me through it all
Để giúp anh vượt qua mọi chuyện
I let my guard down
Anh cởi bỏ mọi sự đề phòng
And then you pulled the rug
Và sau đó em kéo chăn cho anh
I was getting kinda used to being someone you loved
Anh đã nhầm tưởng đó là hành động e thể hiện với người em yêu
I'm going under and this time I fear there's no one to turn to
Anh tiếp tục mất tỉnh táo và anh sợ không còn một ai để bắt đầu một thói quen
This all or nothing way of loving got me sleeping without you
Tất cả hoặc không còn cách nào để yêu, anh chẳng thể ngủ mà không có em bên cạnh
Now, I need somebody to know
Và giờ, anh cần một người có thể thấu hiểu
Somebody to heal
Để chữa lành lại vết thương
Somebody to have
Một ai đó có thể biết
Just to know how it feels
Chỉ cần biết nó như thế nào
It's easy to say, but it's never the same
Thật dễ đẻ nói nhưng thực hiện thật khó
I guess I kinda liked the way you helped me escape
Anh đoán nó giống như cách mà em giúp anh trốn thoát

And then you pulled the rugLewis Capaldi

Now the day bleeds into nightfall
Giờ đây ngày nắng đã hóa thành đêm đen
And you're not here
Và em không còn ở đây
To get me through it all
Để giúp anh vượt qua mọi chuyện
I let my guard down
Anh cởi bỏ mọi sự đề phòng
And then you pulled the rug
Và sau đó em kéo chăn cho anh
I was getting kinda used to being someone you loved
Anh đã nhầm tưởng đó là hành động e thể hiện với người em yêu
And I tend to close my eyes when it hurts sometimes
Và anh bắt đầu nhắm mặt lại khi nó làm tổn thương anh
I fall into your arms
Anh gục ngã trong bờ vai em
I'll be safe in your sound till I come back around
Em sẽ vẫn an toàn trong vòng tay anh đến khi em ra đi
For now the day bleeds into nightfall
Với những ngày hóa thành đêm
And you're not here
Và em không còn ở đây
To get me through it all
Để giúp anh vượt qua mọi chuyện
I let my guard down
Anh cởi bỏ mọi sự đề phòng
And then you pulled the rug
Và sau đó em kéo chăn cho anh
I was getting kinda used to being someone you loved
Anh đã nhầm tưởng đó là hành động e thể hiện với người em yêu
But now the day bleeds into nightfall
Nhưng giờ đây sáng sớm đã hóa tối rạng
And you're not here
Và em không còn ở đây
To get me through it all
Để giúp anh vượt qua mọi chuyện
I let my guard down
Anh cởi bỏ mọi sự đề phòng
And then you pulled the rug
Và sau đó em kéo chăn cho anh
I was getting kinda used to being someone you loved
Anh đã nhầm tưởng đó là hành động e thể hiện với người em yêu
I let my guard down
Anh cởi bỏ mọi sự đề phòng
And then you pulled the rug
Và sau đó em kéo chăn cho anh
I was getting kinda used to being someone you loved
Anh đã nhầm tưởng đó là hành động e thể hiện với người em yêu
  • 4k

Last activities

Translated byAbejandra Sánchez

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now