Lyrics and TranslationDance Me to the End of Love

Leonard Cohen

Last update on: September 23, 2020

Original Lyrics

polishTranslation in Polish

Dance me to your beauty with a burning violin
Spraw, bym tańczył zauroczony pięknem twych płomiennych skrzypiec,
Dance me through the panic till I'm gathered safely in
Spraw, bym tańczył, aż miast lęku poczuję spokój,
Lift me like an olive branch and be my homeward dove
Unieś mnie stąd ku domowi, niczym gołąb gałązkę oliwną,
Dance me to the end of love
Spraw, bym tańczył, aż po tej miłości kres
Dance me to the end of love
Spraw, bym tańczył, aż po tej miłości kres
Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone
Och, pozwól mi ujrzeć twe piękno gdy świadkowie odejdą
Let me feel you moving like they do in Babylon
W twoich ruchach czuję jak ożywają Babilonu dni
Show me slowly what I only know the limits of
Przez granice, przed którymi stoję, nieśpiesznie prowadź mnie,
Dance me to the end of love
Spraw, bym tańczył, aż po tej miłości kres
Dance me to the end of love
Spraw, bym tańczył, aż po tej miłości kres
Dance me to the wedding now, dance me on and on
Wytańcz mnie do ślubu, wciąż i wciąż

Dance me to your beauty with a burning violinLeonard Cohen

Dance me very tenderly and dance me very long
Nie przestawaj, teraz w tańcu trwaj
We're both of us beneath our love, we're both of us above
Wytańcz mnie z czułością i tak długo jak się da
Dance me to the end of love
Spraw, bym tańczył, aż po tej miłości kres
Dance me to the end of love
Spraw, bym tańczył, aż po tej miłości kres
Dance me to the children who are asking to be born
Ze mną w tańcu, do tych dzieci, które proszą się na świat
Dance me through the curtains that our kisses have outworn
W tańcu przez kurtyny po zmęczony pocałunkiem ostatni akt
Raise a tent of shelter now, though every thread is torn
I choć Twej opieki nitka wciąż się rwie, po miłości kraniec w tańcu donieś mnie
Dance me to the end of love
Spraw, bym tańczył, aż po tej miłości kres
Dance me to your beauty with a burning violin
Spraw, bym tańczył zauroczony pięknem twych płomiennych skrzypiec,
Dance me through the panic till I'm gathered safely in
Spraw, bym tańczył, aż miast lęku poczuję spokój,
Touch me with your naked hand or touch me with your glove
Dotknij mnie swą nagą dłonią lub pieszczotę w rękawiczce skryj,
Dance me to the end of love
Spraw, bym tańczył, aż po tej miłości kres
Dance me to the end of love
Spraw, bym tańczył, aż po tej miłości kres
Dance me to the end of love
Spraw, bym tańczył, aż po tej miłości kres
  • 953

Last activities

Synced byseval potter
Translated byUsama Fayez

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now