Lyrics and TranslationDance Me to the End of Love

Leonard Cohen

Last update on: September 23, 2020

Original Lyrics

dutchTranslation in Dutch

Dance me to your beauty with a burning violin
Dans me naar je schoonheid met een brandende viool
Dance me through the panic till I'm gathered safely in
Dans me door de paniek totdat ik veilig binnengekomen ben
Lift me like an olive branch and be my homeward dove
Til me op als een olijftak en wees mijn huiswaarts kerende duif
Dance me to the end of love
Dans me naar het einde van liefde
Dance me to the end of love
Dans me naar het einde van liefde
Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone
Oh, laat me je schoonheid zien als de getuigen weg zijn
Let me feel you moving like they do in Babylon
Laat me je voelen bewegen zoals ze in Babylon doen
Show me slowly what I only know the limits of
Laat me langzaam zien waarvan ik alleen de grenzen ken
Dance me to the end of love
Dans me naar het einde van liefde
Dance me to the end of love
Dans me naar het einde van liefde
Dance me to the wedding now, dance me on and on
Dans me nu naar de bruiloft

Dance me to your beauty with a burning violinLeonard Cohen

Dance me very tenderly and dance me very long
Dans me heel teder en dans me heel lang
We're both of us beneath our love, we're both of us above
Wij zijn beiden onder onze liefde, we zijn beiden erboven
Dance me to the end of love
Dans me naar het einde van liefde
Dance me to the end of love
Dans me naar het einde van liefde
Dance me to the children who are asking to be born
Dans me naar de kinderen die vragen om geboren te worden
Dance me through the curtains that our kisses have outworn
Dans me door de gordijnen die onze kussen versleten hebben
Raise a tent of shelter now, though every thread is torn
Zet nu een tent op om te schuilen, hoewel iedere draad versleten is
Dance me to the end of love
Dans me naar het einde van liefde
Dance me to your beauty with a burning violin
Dans me naar je schoonheid met een brandende viool
Dance me through the panic till I'm gathered safely in
Dans me door de paniek totdat ik veilig binnengekomen ben
Touch me with your naked hand or touch me with your glove
Raak me aan met je naakte hand, raak me aan met je handschoen
Dance me to the end of love
Dans me naar het einde van liefde
Dance me to the end of love
Dans me naar het einde van liefde
Dance me to the end of love
Dans me naar het einde van liefde
  • 953

Last activities

Synced byseval potter
Translated byUsama Fayez

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now