Flag as instrumental
Colour Outro - lyrics

Outro

Lea Lu