LyricsVenner (Friends)

Kjell Fjalsett

Elin Underhaug Kanu submitted the lyrics for this song. Are the lyrics correct?
#together against coronavirus

Du vår venn skal følge kallet, drømmen som Gud har sendt Syng og håp og tro, din framtid, et kapittel av ditt liv er endt Du står oss nær som alltid Vi har sterke vennskapsbånd Og den tro som holdt oss sammen, vil styrke oss med trofast hånd For en venn er venn for alltid, og når Herren Herre er, Vil en venn aldri forsvinne, hvor han enn er, fjernt og nær Det er tungt å se deg gå, men i Guds hånd er du nå Våre liv er ett i Ham, du er vår venn Fylt av håp og tro på livet, omgitt av Guds kjærlighet Ber vi for deg nå med glede Herren gi deg kraft og fred Du står oss nær som alltid Vi har sterke vennskapsbånd Og den tro som holdt oss sammen vil styrke oss med trofast hånd For en venn er venn for alltid

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now