LyricsAnh Se Luon That Gan

Khung

Last update on: June 2, 2017
1 Translation available1 Translation available
These lyrics are waiting for review
If you found mistakes, please help us by correcting them.

Điều ước lúc trước bé thơ Sự tích Thánh Gióng lúc xưa Cưỡi ngựa sắt chàng phi rất nhanh

Dẹp quân thù đi Bằng những khóm tre xanh Giờ đã biết lớn biết khôn Bao mộng mơ ngày xưa để dành Chỉ muốn mãi mãi có em Và mỗi lúc nghĩ đến em Cùng nhau mình đi đến Cuối chân trời màu xanh Cũng đâu phải là siêu nhân Nhưng khi nếu em cần Cũng đâu phải là siêu nhân Nhưng khi nếu em cần Điều ước lúc trước bé thơ Để xóa hết những nỗi đau Cho hạnh phúc được đến mãi sau Nàng Tấm đã cưới đức vua Cho dù bao ngày qua bất hạnh Và ông Bụt trao Điều tốt cho người lành Giờ đã biết lớn biết khôn Bao mộng mơ ngày xưa để dành Chỉ muốn mãi mãi có em Và mỗi lúc nghĩ đến em Cùng nhau mình đi đến Cuối chân trời màu xanh Cũng đâu phải là siêu nhân Nhưng khi nếu em cần Cũng đâu phải là siêu nhân Nhưng khi nếu em cần Cũng đâu phải là siêu nhân Nhưng khi nếu em cần Cũng đâu phải là siêu nhân Nhưng khi nếu em muốn

1 Translation available1 Translation available
  • 0

Last activities

Synced byHải Dương
Translated byChí Đạt Ôn

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now