LyricsThe Way

Kfir Shalom Bendic

Last update on: April 20, 2020
No translations availableNo translations available
#together against coronavirus

איך הייתי כמו ילד שולח יד לתפוס את העולם לא מתבייש רוקד באש כויות שלא יגלידו אף פעם רצון זו האמת היחידה וקושי לא קיים

ואהבה חסרת מניע מניעה אותך לשם עם אפשרות נפתח נתיב והבחירה היא בידי בכל נתיב זורם בשצף כל נהר חיי השאיפות והפחדים נראים פתאום מעורבבים איך אנשים עוברים בדרך, ורק עצות נוטעים איני רואה הדרך היא לא תוביל אותי לשם סומא בפנים נלחמתי ועכשיו נגלה אליי עולם כן הדרכים רבות מובילות לשום מקום אז רק גלי לי דרך שיש לה לב ואלחש אותה בקול כי העולם אינו נגמר זה רק אני שאגמר ויגמר, איתי הכל ואין עלבון ואין בושה לזנוח דרך כך פתאום אם הילד שבפנים, מחליט פתאום לזעום זה לא מה שרציתי זה לא מה שאתה אל תלך בדרך זו חייך הם שלך אני רואה הדרך היא לא תוביל אותי לשם בבהירות רבה הוקפתי ועכשיו נגלה אליי עולם כן הדרכים רבות מובילות לשום מקום אז רק גלי לי דרך שיש לה לב ואלחש אותה בקול כי העולם אינו נגמר זה רק אני שאגמר ויגמר, איתי הכל

No translations availableNo translations available
  • 0

Last activities

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now