Lyrics and TranslationIntentions

Justin Bieber, Quavo

Last update on: June 22, 2020

Original Lyrics

swedishTranslation in Swedish

Picture perfect, you don't need no filter
Perfekt för bilden, du behöver inget filter
Gorgeous, make 'em drop dead, you're a killer
Skitsnygg, får dom att tappa huvudet, du är en mördare
Shower you with all my attention
Duschar dig med all min uppmärksamhet
Yeah, these are my only intentions
Yeah, det är mina enda avsikter
Stay in the kitchen cookin' up, got your own bread
Stanna i köket, lagar mat, har ditt eget bröd
Heart full of equity or an asset
Hjärtat fullt av rättvisa eller en tillgång
Make sure that you don't need no mentions
Var säker på att du behöver inga nämnanden
Yeah, these are my only intentions
Yeah, det är mina enda avsikter
Shout out to your mom and dad for makin' you
Hyllar dina föräldrar för att de gjorde dig
Standin' ovation, they did a great job raisin' you
Stående applåder, de gjorde ett bra jobb med att uppfostra dig
When I create you're my muse
När jag skapar är du min musa
That kind of smile that makes the news
Den där typen av leende som är på tv
Can't nobody throw shade on your name in these streets
Kan ingen kasta en skugga på ditt namn i området
Triple threat, you're a boss, you a bae, you a beast
Trippel hot, du är en boss, du är en bae, du är ett djur
You make it easy to choose
Du gör det lätt att välja
You got a mean touch, I can't refuse (No, I can't refuse it)
Du har en elak närhet, Jag kan inte vägra (Nej, jag kan inte vägra)
Picture perfect, you don't need no filter
Perfekt för bilden, du behöver inget filter
Gorgeous, make 'em drop dead, you're a killer
Skitsnygg, får dom att tappa huvudet, du är en mördare
Shower you with all my attention
Duschar dig med all min uppmärksamhet
Yeah, these are my only intentions
Yeah, det är mina enda avsikter
Stay in the kitchen cookin' up, got your own bread
Stanna i köket, lagar mat, har ditt eget bröd
Heart full of equity or an asset
Hjärtat fullt av rättvisa eller en tillgång
Make sure that you don't need no mentions
Var säker på att du behöver inga nämnanden
Yeah, these are my only intentions
Yeah, det är mina enda avsikter
Already passed, you don't need no approval
Redan avklarat, du behöver inget godkännande
Good everywhere, don't worry 'bout no refusal
Bra överallt, oroa inte för vägran
Second to none, you got the upper hand now
Andra efter inget, du har överhanden nu
Don't need a sponsor, nope, you're the brand now
Behöver inte bli sponsrad, nepp, du är ett företag nu
You're my rock, my Colorado
Du är min rock, mitt Colorado

Yeah, these are my only intentionsJustin Bieber feat. Quavo

Got that ring, just like Toronto
Har det kallandet, precis som Toronto
Lovin' you now, a little more tomorrow
Älskar dig nu, lite mer imorgon
That's how I feel, act like you know that you are
Det är så jag känner, låtsas att du vet vem du är
Picture perfect, you don't need no filter
Perfekt för bilden, du behöver inget filter
Gorgeous, make 'em drop dead, you're a killer
Skitsnygg, får dom att tappa huvudet, du är en mördare
Shower you with all my attention
Duschar dig med all min uppmärksamhet
Yeah, these are my only intentions
Yeah, det är mina enda avsikter
Stay in the kitchen cookin' up, got you're own bread (Whip it)
Stanna i köket, laga mat, du har ditt eget bröd (whip it)
Heart full of equity or an asset (Asset)
Hjärtat fullt av rättvisa eller en tillgång
Make sure that you don't need no mentions (Yeah, yeah)
Make sure that you don't need no mentions (Yeah, yeah)
Yeah, these are my only intentions (Quavo)
Yeah, det är mina enda avsikter
No cap, no pretendin'
No cap, no pretendin'
You don't need mentions (No cap)
You don't need mentions (No cap)
Got 'em sayin' "goals", they don't wanna be independent ('Pendent)
Got 'em sayin' "goals", they don't wanna be independent ('Pendent)
Tell them to mind your business (Woo), we in our feelings
Tell them to mind your business (Woo), we in our feelings
It's fifty-fifty percentage (Fifty)
It's fifty-fifty percentage (Fifty)
Attention, we need commitment (Oh)
Attention, we need commitment (Oh)
We got it both admitted (Both)
We got it both admitted (Both)
It's funny we both listen (Both)
It's funny we both listen (Both)
It's a blessing (Blessing) 'cause we both get it (Both)
It's a blessing (Blessing) 'cause we both get it (Both)
You the best thing and I don't need a witness (Best thing)
You the best thing and I don't need a witness (Best thing)
I'ma find me a ring and pray it's perfect fitted (Perfect, perfect)
I'ma find me a ring and pray it's perfect fitted (Perfect, perfect)
Picture perfect, you don't need no filter (No filter)
Picture perfect, you don't need no filter (No filter)
Gorgeous, make 'em drop dead, you a killer (Oh-oh)
Gorgeous, make 'em drop dead, you a killer (Oh-oh)
Shower you with all my attention (I will)
Duschar dig med all min uppmärksamhet
Yeah, these are my only intentions (Yeah)
Yeah, det är mina enda avsikter
Stay in the kitchen cookin' up, got your own bread (You do)
Stanna i köket, lagar mat, har ditt eget bröd
Heart full of equity, you're an asset (Uh-uh)
Heart full of equity, you're an asset (Uh-uh)
Make sure that you don't need no mentions (No mentions)
Make sure that you don't need no mentions (No mentions)
Yeah, these are my only intentions
Yeah, det är mina enda avsikter
Only intentions
Only intentions
That's all I plan to do
That's all I plan to do
  • 3k

Last activities

Translated byJulija Stonkutė

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now