Lyrics and TranslationIntentions

Justin Bieber, Quavo

Last update on: June 22, 2020

Original Lyrics

romanianTranslation in Romanian

Picture perfect, you don't need no filter
Fotografia perfectă, n-ai nevoie de filtre
Gorgeous, make 'em drop dead, you're a killer
Superbă, îi omori pe toți, ești o criminală
Shower you with all my attention
Te răsfăț cu atenții
Yeah, these are my only intentions
Da, astea sunt singurele mele intenții
Stay in the kitchen cookin' up, got your own bread
Stai în bucătărie, gătind, ai propria ta pâine
Heart full of equity or an asset
Ai inima plină de echitate, ești un atu
Make sure that you don't need no mentions
Asigură-te că n-ai nevoie de menționări
Yeah, these are my only intentions
Da, astea sunt singurele mele intenții
Shout out to your mom and dad for makin' you
Felicitări mamei și tatălui tău că te-au făcut
Standin' ovation, they did a great job raisin' you
Aplauze în picioare, au făcut treabă bună crescându-te
When I create you're my muse
Când creez ești muza mea
That kind of smile that makes the news
Acel tip de zâmbet care apare la știri
Can't nobody throw shade on your name in these streets
Nu poate nimeni să se ia de tine pe aceste străzi
Triple threat, you're a boss, you a bae, you a beast
Triplă amenințare, ești șefa, ești o scumpă, ești o bestie
You make it easy to choose
E ușor să alegi cu tine
You got a mean touch, I can't refuse (No, I can't refuse it)
Ai o atingere diabolică, nu pot sa o refuz (nu, nu pot să o refuz)
Picture perfect, you don't need no filter
Fotografia perfectă, n-ai nevoie de filtre
Gorgeous, make 'em drop dead, you're a killer
Superbă, îi omori pe toți, ești o criminală
Shower you with all my attention
Te răsfăț cu atenții
Yeah, these are my only intentions
Da, astea sunt singurele mele intenții
Stay in the kitchen cookin' up, got your own bread
Stai în bucătărie, gătind, ai propria ta pâine
Heart full of equity or an asset
Ai inima plină de echitate, ești un atu
Make sure that you don't need no mentions
Asigură-te că n-ai nevoie de menționări
Yeah, these are my only intentions
Da, astea sunt singurele mele intenții
Already passed, you don't need no approval
Ai trecut deja, n-ai nevoie de nicio aprobare
Good everywhere, don't worry 'bout no refusal
Bună la orice, nu trebuie să-ți faci griji pentru refuzuri
Second to none, you got the upper hand now
Inegalabilă, tu ții frâiele în mâini acum
Don't need a sponsor, nope, you're the brand now
N-ai nevoie de sponsori, nu, tu ești brand-ul acum
You're my rock, my Colorado
Ești stânca mea, Colorado-ul meu

Yeah, these are my only intentionsJustin Bieber feat. Quavo

Got that ring, just like Toronto
Ai inelul, ca Toronto
Lovin' you now, a little more tomorrow
Te iubesc acum, puțin mai mult mâine
That's how I feel, act like you know that you are
Așa mă simt, te porți ca și cum știi
Picture perfect, you don't need no filter
Fotografia perfectă, n-ai nevoie de filtre
Gorgeous, make 'em drop dead, you're a killer
Superbă, îi omori pe toți, ești o criminală
Shower you with all my attention
Te răsfăț cu atenții
Yeah, these are my only intentions
Da, astea sunt singurele mele intenții
Stay in the kitchen cookin' up, got you're own bread (Whip it)
Stai în bucătărie, gătind, ai propria ta pâine (Bate-o)
Heart full of equity or an asset (Asset)
Inima plină de echitate, ești un atu (Atu)
Make sure that you don't need no mentions (Yeah, yeah)
Asigură-te că n-ai nevoie de menționări (Da, da)
Yeah, these are my only intentions (Quavo)
Da, astea sunt singurele mele intenții (Quavo)
No cap, no pretendin'
Nu e o minciună, nu pretind
You don't need mentions (No cap)
N-ai nevoie de menționări (Nu e o minciună)
Got 'em sayin' "goals", they don't wanna be independent ('Pendent)
Avem aceleași țeluri, nu vor să fie independenți (Independenți)
Tell them to mind your business (Woo), we in our feelings
Spune-le să-și vadă de treaba lor (Woo), suntem îndrăgostiți
It's fifty-fifty percentage (Fifty)
E cincizeci la sută (cincizeci)
Attention, we need commitment (Oh)
Atenție, avem nevoie de angajament
We got it both admitted (Both)
Amândoi știm (amândoi)
It's funny we both listen (Both)
E amuzant că amândoi ascultăm (Amândoi)
It's a blessing (Blessing) 'cause we both get it (Both)
E o binecuvântare (Binecuvântare) că amândoi înțelegem (Amândoi)
You the best thing and I don't need a witness (Best thing)
Ești cel mai grozav lucru și nu am nevoie de martori (Cel mai grozav lucru)
I'ma find me a ring and pray it's perfect fitted (Perfect, perfect)
O să găsesc un inel și o să mă rog că se potrivește perfect (Perfect, perfect)
Picture perfect, you don't need no filter (No filter)
Fotografia perfectă, n-ai nevoie de filtre (fără filtre)
Gorgeous, make 'em drop dead, you a killer (Oh-oh)
Superbă, îi omori pe toți, ești o criminală (Oh-oh)
Shower you with all my attention (I will)
Te răsfăț cu atenții (O să o fac)
Yeah, these are my only intentions (Yeah)
Da, astea sunt singurele mele intenții (Da)
Stay in the kitchen cookin' up, got your own bread (You do)
Stai în bucătărie, gătind, ai propria ta pâine (O ai)
Heart full of equity, you're an asset (Uh-uh)
Inima plină de echitate, ești un atu (Uh-uh)
Make sure that you don't need no mentions (No mentions)
Asigură-te că n-ai nevoie de menționări (Fără menționări)
Yeah, these are my only intentions
Da, astea sunt singurele mele intenții
Only intentions
Singurele intenții
That's all I plan to do
Asta e tot ce am de gând să fac
  • 3k

Last activities

Synced byCarrol Kanu
Translated byJulija Stonkutė

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now