Lyrics and TranslationIntentions

Justin Bieber, Quavo

Last update on: June 22, 2020

Original Lyrics

polishTranslation in Polish

Picture perfect, you don't need no filter
Obraz idealny, nie potrzebujesz filtra
Gorgeous, make 'em drop dead, you're a killer
Wspaniale, spraw, by padły martwe, jesteś zabójcą
Shower you with all my attention
Prysznicie z całą moją uwagą
Yeah, these are my only intentions
Tak, to moje jedyne intencje
Stay in the kitchen cookin' up, got your own bread
Zostań w kuchni, gotujesz, masz własny chleb
Heart full of equity or an asset
Serce pełne kapitału własnego lub aktywów
Make sure that you don't need no mentions
Upewnij się, że nie potrzebujesz żadnych wzmianek
Yeah, these are my only intentions
Tak, to moje jedyne intencje
Shout out to your mom and dad for makin' you
Wołaj do mamy i taty za to, że cię stworzyli
Standin' ovation, they did a great job raisin' you
Stojąc "owacją", świetnie się spisali
When I create you're my muse
Kiedy tworzę, jesteś moją muzą
That kind of smile that makes the news
Ten rodzaj uśmiechu sprawia, że wiadomości
Can't nobody throw shade on your name in these streets
Na tych ulicach nikt nie może rzucać cienia na twoje imię
Triple threat, you're a boss, you a bae, you a beast
Potrójne zagrożenie, jesteś szefem, ty bae, ty bestia
You make it easy to choose
Ułatwiasz wybór
You got a mean touch, I can't refuse (No, I can't refuse it)
Masz podły dotyk, nie mogę odmówić (nie, nie mogę odmówić)
Picture perfect, you don't need no filter
Obraz idealny, nie potrzebujesz filtra
Gorgeous, make 'em drop dead, you're a killer
Wspaniale, spraw, by padły martwe, jesteś zabójcą
Shower you with all my attention
Prysznicie z całą moją uwagą
Yeah, these are my only intentions
Tak, to moje jedyne intencje
Stay in the kitchen cookin' up, got your own bread
Zostań w kuchni, gotujesz, masz własny chleb
Heart full of equity or an asset
Serce pełne kapitału własnego lub aktywów
Make sure that you don't need no mentions
Upewnij się, że nie potrzebujesz żadnych wzmianek
Yeah, these are my only intentions
Tak, to moje jedyne intencje
Already passed, you don't need no approval
Już zdany, nie potrzebujesz zgody
Good everywhere, don't worry 'bout no refusal
Wszędzie dobrze, nie martw się o żadną odmowę
Second to none, you got the upper hand now
Nie ma sobie równych, teraz masz przewagę
Don't need a sponsor, nope, you're the brand now
Nie potrzebujesz sponsora, nie, teraz jesteś marką
You're my rock, my Colorado
Jesteś moją skałą, moim Kolorado

Yeah, these are my only intentionsJustin Bieber feat. Quavo

Got that ring, just like Toronto
Mam ten pierścień, podobnie jak Toronto
Lovin' you now, a little more tomorrow
Kocham cię teraz, jutro trochę bardziej
That's how I feel, act like you know that you are
Tak się czuję, zachowuj się, jakbyś wiedział, że jesteś
Picture perfect, you don't need no filter
Obraz idealny, nie potrzebujesz filtra
Gorgeous, make 'em drop dead, you're a killer
Wspaniale, spraw, by padły martwe, jesteś zabójcą
Shower you with all my attention
Prysznicie z całą moją uwagą
Yeah, these are my only intentions
Tak, to moje jedyne intencje
Stay in the kitchen cookin' up, got you're own bread (Whip it)
Zostań w kuchni i gotuj, masz własny chleb (robisz)
Heart full of equity or an asset (Asset)
Serce pełne kapitału własnego lub aktywów (aktywa)
Make sure that you don't need no mentions (Yeah, yeah)
Upewnij się, że nie potrzebujesz żadnych wzmianek (yeah, yeah)
Yeah, these are my only intentions (Quavo)
Tak, to moje jedyne intencje
No cap, no pretendin'
Bez czapki, bez udawania
You don't need mentions (No cap)
Nie potrzebujesz wzmianek (bez czapki)
Got 'em sayin' "goals", they don't wanna be independent ('Pendent)
Mają te same cele, nie chcą być niezależni
Tell them to mind your business (Woo), we in our feelings
Powiedz im, żeby uważali na swoje sprawy, my w naszym odczuciu
It's fifty-fifty percentage (Fifty)
To pięćdziesiąt pięćdziesiąt procent (pięćdziesiąt)
Attention, we need commitment (Oh)
Uwaga, potrzebujemy zaangażowania (oh)
We got it both admitted (Both)
Mamy to zarówno dopuszczone (Zarówno)
It's funny we both listen (Both)
To zabawne, że oboje słuchamy (Oba)
It's a blessing (Blessing) 'cause we both get it (Both)
Jest to błogosławieństwo (Błogosławieństwo) bo oboje się to (zarówno)
You the best thing and I don't need a witness (Best thing)
Ty najlepsza rzecz i nie potrzebuję świadka (Najlepsza rzecz)
I'ma find me a ring and pray it's perfect fitted (Perfect, perfect)
Znajdź mi pierścień i modlić się, że jest idealnie dopasowane (Perfect, perfect)
Picture perfect, you don't need no filter (No filter)
Obraz idealny, nie potrzebujesz filtra (brak filtra)
Gorgeous, make 'em drop dead, you a killer (Oh-oh)
Wspaniale, spraw, by padli martwi, jesteś zabójcą
Shower you with all my attention (I will)
Prysznic cię z całą moją uwagę (będę)
Yeah, these are my only intentions (Yeah)
Tak, to są moje jedyne intencje (tak)
Stay in the kitchen cookin' up, got your own bread (You do)
Zostań w kuchni i gotuj, masz własny chleb (robisz)
Heart full of equity, you're an asset (Uh-uh)
Serce pełne kapitału własnego lub aktywów (aktywa)
Make sure that you don't need no mentions (No mentions)
Upewnij się, że nie potrzebujesz żadnych wzmianek (yeah, yeah)
Yeah, these are my only intentions
Tak, to moje jedyne intencje
Only intentions
Tylko intencje
That's all I plan to do
To wszystko, co zamierzam zrobić
  • 3k

Last activities

Translated byJulija Stonkutė

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now