Lyrics and TranslationHeaven

John Legend

Last update on: September 19, 2011

Original Lyrics

swedishTranslation in Swedish

Heaven only knows
Kommer du tillbaka till mig?
Heaven only knows
Kommer du tillbaka till mig?
Heaven only knows
Kommer du tillbaka till mig?
Heaven only knows
Kommer du tillbaka till mig?
Last night was the worst night
Förra natten var den värsta
Beginning of the end
Början på slutet
Or maybe it began
Eller bara början
Before it here we go again
Innan de här går vi igen
Things got so dramatic
Saker blev så dramatiska
Things got out of hand
Saker fick ur handen
We said words we couldn't imagine
Vi sa ord vi inte kunde styra
I don't understand
Jag förstår inte
There you go with the same old thing
Där du går med samma gamla sak
When things go wrong you always seem to blame me
När saker gick fel, du skyllde alltid på mig
Now I would like to find what secrets hide in your mind
Nu jag kan jag förstå vilka hemlig heter du gömde i ditt minne
Where the end will go
När slutet är nära
Will I ever know
Vill jag förstå
Heaven only knows
Kommer du tillbaka till mig?
Heaven only knows
Kommer du tillbaka till mig?
Heaven only knows
Kommer du tillbaka till mig?
Heaven only knows
Kommer du tillbaka till mig?
Make this night the best night
Gör den här natten till den bästa

Make this night the best nightJohn Legend

It's time for second chance
De är dax för en andra chans
Turn the beat up on repeat and we can start to dance
Vrid på musik och sätt på repeat så att vi kan börja dansa
Sometimes when we talking words
Ibland när vi talar ord
Drowned on by the sound
Drunknade på av ljudet
Let's get back to touching, we'll get back on solid ground
Låt oss gå tillbaka till att röra vi får tillbaka på fast mark
Let's hold hands
Låt oss hålla händer
Like the young romance
Som en ung romans
Let's first kiss like the moment we first did
Låt första kyssen som minnet vi första gången vi gjorde
Can we make love
Kan vi göra kärlek?
Like way back in the day?
Som förut för länge sen
We can lose control, baby don't say "no"
Vi kan förlora kontrollen, älskling säg inte "nej"
Heaven only knows
Kommer du tillbaka till mig?
Heaven only knows
Kommer du tillbaka till mig?
Heaven only knows
Kommer du tillbaka till mig?
Heaven only knows
Kommer du tillbaka till mig?
Will you come back to me?
Will you come back to me?
Heaven only knows
Kommer du tillbaka till mig?
Will you come back to me?
Will you come back to me?
Make this night the best night
Gör den här natten till den bästa
It's time for second chance
De är dax för en andra chans
Turn the beat up on repeat and we could start to dance
Höj volymen och sätt på repeat och vi kan börja dansa
Heaven only knows
Kommer du tillbaka till mig?
Heaven only knows
Kommer du tillbaka till mig?
Heaven only knows
Kommer du tillbaka till mig?
  • 198

Last activities

Synced byBlack Rose
Translated byCCR

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now