LyricsDiyos Ng Kabutihan

Jesus One Generation

Last update on: July 21, 2017
No translations availableNo translations available
These lyrics are waiting for review
If you found mistakes, please help us by correcting them.

Pawang kabutihan ang nais Mo Ibinigay Mong buhay ay ganap at husto Sa landas ng pagbabago

Katuwiran Mo ang lalakaran ko Pawang kabutihan ang nais Mo Ibinigay Mong buhay ay ganap at husto Sa landas ng pagbabago Katuwiran Mo ang lalakaran ko Diyos ng kabutihan Mo ay magpakailanman Ikaw ang simula at katapusan Hindi ka nagmamaliw Katapatan Mo'y walang hanggan Ang kabutihan Mo'y magpakailanman Diyos ang kagandahan ng kalooban Mo Naglalarawan ng dakilang pag-ibig Mo Sa landas na pagbabago Katuwiran Mo ang lalakaran ko Diyos ng kabutihan Mo ay magpakailanman Ikaw ang simula at katapusan Hindi ka nagmamaliw Katapatan Mo'y walang hanggan Ang kabutihan Mo'y magpakailanman Diyos ng kabutihan Mo ay magpakailanman Ikaw ang simula at katapusan Hindi ka nagmamaliw Katapatan Mo'y walang hanggan Ang kabutihan Mo'y magpakailanman Alleluia, alleluia Purihin ka O Diyos magpakailanman Alleluia, alleluia Purihin ka O Diyos magpakailanman Alleluia, alleluia Purihin ka O Diyos magpakailanman Diyos ng kabutihan Mo ay magpakailanman Ikaw ang simula at katapusan Hindi ka nagmamaliw Katapatan Mo'y walang hanggan Ang kabutihan Mo'y magpakailanman Diyos ng kabutihan Mo ay magpakailanman Ikaw ang simula at katapusan Hindi ka nagmamaliw Katapatan Mo'y walang hanggan Ang kabutihan Mo'y magpakailanman Ang kabutihan Mo'y magpakailanman Ang kabutihan Mo'y magpakailanman

No translations availableNo translations available
  • 0

Last activities

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now