Lyrics and TranslationWhen You Love Someone

James TW

Last update on: February 5, 2020

Original Lyrics

vietnameseTranslation in Vietnamese

Come home early after class
Về nhà xớm sau khi tan trường
Don't be hangin round the back of the schoolyard
Đừng nấn ná lại ở sân trường
I've been called up by your teacher
Bố đã bị gọi lên bởi cô giáo con
She says she can't even reach you 'cause you're so far
Cô nói cô không thể tìm được con vì con đã chạy quá xa
You've been talking with your fists
Con đã dùng nắm đấm thay lời nói
We didn't raise you up like this, now did we?
Bố mẹ không dạy con như thế, giờ thì có phải không?
There've been changes in this house
Đã có những thay đổi trong căn nhà này
Things you don't know about in this family
Những điều con không biết trong gia đình này
It don't make sense, but nevertheless
Nghe thật vô lí, nhưng dù sao thì
You gotta believe us, it's all for the best
Con nên nghe lời, như vậy là tốt nhất
It don't make sense, the way things go
Nghe thật vô lí, cái cách mọi thứ hoạt động
Son you should know
Con nên biết rằng
Sometimes mums and dads fall out of love
Đôi khi các ông bố bà mẹ không còn tình cảm với nhau
Sometimes two homes are better than one
Đôi lúc nhị gia lại tốt hơn một
Some things you can't tell your sister 'cause she's still too young
Đôi điều con không thể kể với em vì nó còn quá nhỏ
Yeah you'll understand
Rồi con sẽ hiểu
When you yove yomeone
Khi con yêu ai đó
There ain't no one here to blame
Chả có ai để đổ lỗi cả
And nothing's gonna change with your old friends
Và cũng chả có gì thay đổi với lũ bạn già của con
Your room will stay the same 'cause you'll only be away on the weekends
Phòng con vẫn y nguyên vì con chỉ rời đi vào cuối tuần

Sometimes mums and dads fall out of loveJames TW

It don't make sense but nevertheless
Nghe thật vô lí, nhưng dù sao thì
You gotta believe us, it's all for the best
Con nên nghe lời, như vậy là tốt nhất
It don't make sense, it don't add up
Thật vô lý phải không
But we'll always love you no matter what
Nhưng dù gì chúng ta luôn yêu con
Sometimes mums and dads fall out of love
Đôi khi các ông bố bà mẹ không còn tình cảm với nhau
Sometimes two homes are better than one
Đôi lúc nhị gia lại tốt hơn một
Some things you can't tell your sister 'cause she's still too young
Đôi điều con không thể kể với em vì nó còn quá nhỏ
Yeah you'll understand
Rồi con sẽ hiểu
When you love someone
Khi con yêu ai đó
When you love someone
Khi con yêu ai đó
Come home early after class
Về nhà xớm sau khi tan trường
Don't be hangin round the back of the schoolyard
Đừng nấn ná lại ở sân trường
And if we're crying on the couch
Và nếu bố mẹ khóc trên băng ghế
Don't let it freak you out cause it's been so hard
Đừng để nó khiến con phát hoảng, bởi dạo gần đây thật khó khăn
Sometimes mums and dads fall out of love
Đôi khi các ông bố bà mẹ không còn tình cảm với nhau
Sometimes the best intentions just ain't enough
Đôi khi có thiện chí vẫn là chưa đủ con à
Some things you can't tell your sister 'cause she's still too young
Đôi điều con không thể kể với em vì nó còn quá nhỏ
Yeah you'll understand
Rồi con sẽ hiểu
When you love someone
Khi con yêu ai đó
When you love someone
Khi con yêu ai đó
When you love someone
Khi con yêu ai đó
When you love someone
Khi con yêu ai đó
  • 771

Last activities

Synced byR mh
Translated byYoselin Orellana

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now