Lyrics and TranslationWhen You Love Someone

James TW

Last update on: February 5, 2020

Original Lyrics

norwegianTranslation in Norwegian

Come home early after class
Kom hjem tidlig etter skolen
Don't be hangin round the back of the schoolyard
Ikke heng rundt bak i skolegården
I've been called up by your teacher
Jeg har blitt ringt opp av læreren din
She says she can't even reach you 'cause you're so far
Hun sier at til og meg henne kan ikke nå deg fordi du er så fjern
You've been talking with your fists
Du har snakket med knyttneven din
We didn't raise you up like this, now did we?
Vi lærte deg ikke opp som dette, gjorde vi?
There've been changes in this house
Det har vært forandringer i dette huset
Things you don't know about in this family
Ting du ikke vet om denne familien
It don't make sense, but nevertheless
Det gir ikke mening, men uansett
You gotta believe us, it's all for the best
Du må tro oss, det er for det beste
It don't make sense, the way things go
Det gir ikke mening, sånn ting går
Son you should know
Sønn du bør vite
Sometimes mums and dads fall out of love
Noen ganger faller mødre og fedre ut av kjærligheten
Sometimes two homes are better than one
Noen ganger er to hjem bedre enn et
Some things you can't tell your sister 'cause she's still too young
Noen ting kan du ikke fortelle søsteren din fordi hun er fortsatt for ung
Yeah you'll understand
Ja du forstår
When you yove yomeone
Når du elsker noen
There ain't no one here to blame
Det er ingen her å skylde på
And nothing's gonna change with your old friends
Og ingenting vil forandres med dine gamle venner
Your room will stay the same 'cause you'll only be away on the weekends
Rommet ditt vil bli det samme fordi du vil bare være vekk i helgene

Sometimes mums and dads fall out of loveJames TW

It don't make sense but nevertheless
Det gir ikke mening men uansett
You gotta believe us, it's all for the best
Du må tro oss, det er for det beste
It don't make sense, it don't add up
Det gir ikke mening, det går ikke opp
But we'll always love you no matter what
Men vil alltid elske deg uansett hva
Sometimes mums and dads fall out of love
Noen ganger faller mødre og fedre ut av kjærligheten
Sometimes two homes are better than one
Noen ganger er to hjem bedre enn et
Some things you can't tell your sister 'cause she's still too young
Noen ting kan du ikke fortelle søsteren din fordi hun er fortsatt for ung
Yeah you'll understand
Ja du forstår
When you love someone
Når du elsker noen
When you love someone
Når du elsker noen
Come home early after class
Kom hjem tidlig etter skolen
Don't be hangin round the back of the schoolyard
Ikke heng rundt bak i skolegården
And if we're crying on the couch
Og hvis vi gråter på sofaen
Don't let it freak you out cause it's been so hard
Ikke bli redd fordi det har vært så tøft
Sometimes mums and dads fall out of love
Noen ganger faller mødre og fedre ut av kjærligheten
Sometimes the best intentions just ain't enough
Noen ganger er de beste intensjonene ikke nok
Some things you can't tell your sister 'cause she's still too young
Noen ting kan du ikke fortelle søsteren din fordi hun er fortsatt for ung
Yeah you'll understand
Ja du forstår
When you love someone
Når du elsker noen
When you love someone
Når du elsker noen
When you love someone
Når du elsker noen
When you love someone
Når du elsker noen
  • 771

Last activities

Synced byR mh
Translated byYoselin Orellana

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now