Lyrics and TranslationWhen You Love Someone

James TW

Last update on: February 5, 2020

Original Lyrics

filipinoTranslation in Filipino

Come home early after class
Umuwi ka sa bahay ng maaga 'pag tapos ng klase
Don't be hangin round the back of the schoolyard
'Wag ka nang tumambay pa sa tabi ng paaralan
I've been called up by your teacher
Nasubukan na akong tawagan ng iyong guro
She says she can't even reach you 'cause you're so far
Sabi niya 'di ka niya daw kayang maabot sa sobra mong layo
You've been talking with your fists
Kinakausap mo ang iyong kamao
We didn't raise you up like this, now did we?
'Di ka namin pinalaki ng gan'to, 'di ba?
There've been changes in this house
Madaming nagbago dito sa bahay
Things you don't know about in this family
Mga bagay na 'di mo alam dito sa pamilyang ito
It don't make sense, but nevertheless
'Di naman mahalaga, pero kahit na
You gotta believe us, it's all for the best
Kailangan mo maniwala sa amin, para rin naman 'to sa ikabubuti
It don't make sense, the way things go
Wala naman 'tong kabuluhan, kung paano nangyari
Son you should know
Anak dapat mong malaman
Sometimes mums and dads fall out of love
Minsan ang mag asawa ay nawawalang ng pagmamahalan
Sometimes two homes are better than one
Minsan ang magkaroon ng dalawang tahanan ay maganda pa kaysa sa isa lang
Some things you can't tell your sister 'cause she's still too young
May mga bagay na di mo pa maari sabihin sa kapatid mo dahil masyado pa siyang bata
Yeah you'll understand
Oo maiintindihan mo rin
When you yove yomeone
Kapag may minamahal ka
There ain't no one here to blame
Wala kang masisisi dito
And nothing's gonna change with your old friends
At walang magbabago sa inyo ng mga matagal mo ng kaibigan
Your room will stay the same 'cause you'll only be away on the weekends
Ang kwarto mo ay mananatiling ganun pa din dahil mapapalayo ka lang naman tuwing katapusan ng linggo

Sometimes mums and dads fall out of loveJames TW

It don't make sense but nevertheless
Walang kabuluhan pero kahit ganun pa man
You gotta believe us, it's all for the best
Kailangan mo maniwala sa amin, para rin naman 'to sa ikabubuti
It don't make sense, it don't add up
Wala namang kabuluhan, hindi naman ito dagdag
But we'll always love you no matter what
Pero patuloy ka pa din naming mamahalin Kahit anong mangyari
Sometimes mums and dads fall out of love
Minsan ang mag asawa ay nawawalang ng pagmamahalan
Sometimes two homes are better than one
Minsan ang magkaroon ng dalawang tahanan ay maganda pa kaysa sa isa lang
Some things you can't tell your sister 'cause she's still too young
May mga bagay na di mo pa maari sabihin sa kapatid mo dahil masyado pa siyang bata
Yeah you'll understand
Oo maiintindihan mo rin
When you love someone
Kapag may minamahal ka
When you love someone
Kapag may minamahal ka
Come home early after class
Umuwi ka sa bahay ng maaga 'pag tapos ng klase
Don't be hangin round the back of the schoolyard
'Wag ka nang tumambay pa sa tabi ng paaralan
And if we're crying on the couch
At kung umiiyak man kami sa upuan
Don't let it freak you out cause it's been so hard
Wag kang mabibigla dahil naging mahirap talaga
Sometimes mums and dads fall out of love
Minsan ang mag asawa ay nawawalang ng pagmamahalan
Sometimes the best intentions just ain't enough
Minsan ang pinaka mabuting nais ay 'di talaga sapat
Some things you can't tell your sister 'cause she's still too young
May mga bagay na di mo pa maari sabihin sa kapatid mo dahil masyado pa siyang bata
Yeah you'll understand
Oo maiintindihan mo rin
When you love someone
Kapag may minamahal ka
When you love someone
Kapag may minamahal ka
When you love someone
Kapag may minamahal ka
When you love someone
Kapag may minamahal ka
  • 771

Last activities

Synced byR mh
Translated byYoselin Orellana

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now