Lyrics and TranslationWhen You Love Someone

James TW

Last update on: February 5, 2020

Original Lyrics

bulgarianTranslation in Bulgarian

Come home early after class
Ела си у дома рано след часове
Don't be hangin round the back of the schoolyard
Не се размотавай около задния училищен двор
I've been called up by your teacher
Бях повикан от учителката ти
She says she can't even reach you 'cause you're so far
Тя каза, че не може дори да те достигне, защото си толкова далеч
You've been talking with your fists
Ти говориш с юмруците си
We didn't raise you up like this, now did we?
Не сме те отгледали така, нали?
There've been changes in this house
Имаше промени в тази къща
Things you don't know about in this family
Неща, които не знаеш в това семейство
It don't make sense, but nevertheless
Няма смисъл, но въпреки това
You gotta believe us, it's all for the best
Трябва да ни повярваш, това е изцяло за твое добро
It don't make sense, the way things go
Няма смисъл, начинът, по който нещата се развиха
Son you should know
Сине, трябва да знаеш
Sometimes mums and dads fall out of love
Понякога майките и бащите не се обичат
Sometimes two homes are better than one
Понякога две къщи са по-добри от една
Some things you can't tell your sister 'cause she's still too young
Някои неща не можеш да кажеш на се сестра си, защото тя е все още твърде малка
Yeah you'll understand
Да, ще разбереш
When you yove yomeone
Когато обичаш някой
There ain't no one here to blame
Няма никой тук, който да виниш
And nothing's gonna change with your old friends
И нищо няма с се промни със старите ти приятели
Your room will stay the same 'cause you'll only be away on the weekends
Стаята ти ще остане същата, защото единствено ще си далеч за уикендите

Sometimes mums and dads fall out of loveJames TW

It don't make sense but nevertheless
Няма смисъл, но въпреки това
You gotta believe us, it's all for the best
Трябва да ни повярваш, това е изцяло за твое добро
It don't make sense, it don't add up
Няма смисъл, не се връзва
But we'll always love you no matter what
Но ние винаги ще те обичаме без значение какво става
Sometimes mums and dads fall out of love
Понякога майките и бащите не се обичат
Sometimes two homes are better than one
Понякога две къщи са по-добри от една
Some things you can't tell your sister 'cause she's still too young
Някои неща не можеш да кажеш на се сестра си, защото тя е все още твърде малка
Yeah you'll understand
Да, ще разбереш
When you love someone
Когато обичаш някой
When you love someone
Когато обичаш някой
Come home early after class
Ела си у дома рано след часове
Don't be hangin round the back of the schoolyard
Не се размотавай около задния училищен двор
And if we're crying on the couch
И ако плачем на дивана
Don't let it freak you out cause it's been so hard
Но позволявай това да те подлуди, защото това е толкова трудно
Sometimes mums and dads fall out of love
Понякога майките и бащите не се обичат
Sometimes the best intentions just ain't enough
Понякога и най-добрите намерения не са достатъчни
Some things you can't tell your sister 'cause she's still too young
Някои неща не можеш да кажеш на се сестра си, защото тя е все още твърде малка
Yeah you'll understand
Да, ще разбереш
When you love someone
Когато обичаш някой
When you love someone
Когато обичаш някой
When you love someone
Когато обичаш някой
When you love someone
Когато обичаш някой
  • 771

Last activities

Synced byR mh
Translated byYoselin Orellana

Musixmatch for Spotify and
Apple Music is now available for
your computer

Download now