Lyrics and TranslationThe Truth

James Arthur

Last update on: July 27, 2017

Original Lyrics

czechTranslation in Czech

It was good to be there in the bright lights, mmm
Bylo dobré být tady v záři světel, mmm
But I lost good friends under the spotlight, woah
Ale ztratil jsem dobré přátele, kdy jsem byl ve středu pozornosti, woah
Imagine if everybody knew your name
Představ si, že by každý znal tvé jméno
But they had nothing to say, nothing nice to say
ale už ti neměli co říct, co hezkého říct
It was good to be living up the high life, woah
Bylo dobré, když jsem nežil na vysoké noze, woah
But the comedown's harder in the headlines, woah
Ale zklamání je horší v záři reflektoru, woah
Everybody tells you, you should play the game
Každý mi říká jak bych se měl chovat
But there's only you to play, there's only you to play
Ale to víš jenom ty, to víš jenom ty
But I tried
Ale zkusil jsem to 
I set fire to the glory
Zapálil jsem slávu
I set fire to the dream
Zapálil jsem sen
I set fire to the only thing
Zapálil jsem jedinou věc
That lead me from the streets
která mě vedla z ulice
Don't tell me it's over, cause I don't want to believe
Neříkej mi, že je to konec, protože tomu nechci věřit
Cause now I've opened my eyes and I have found a way to breathe
Protože jsem teď otevřel oči a naučil jsem se dýchat
The truth sets me free
Pravda mě osvobodí
I broke my back to make a breakthrough, mmm
Zlomil jsem si vaz, abych prorazil, mmm
I lost my mind, look what it came to, oh
Ztratil jsem hlavu, podívej, co se se přihodilo, oh

Oh, the truth sets me freeJames Arthur

I had to lose it all so I could understand, woah
Musel jsem všechno ztratit, abych mohl pochopit, woah
I was just a boy in the shadow of a man
byl jsem jenom kluk ve stínu muže
I set fire to the glory
Zapálil jsem slávu
I set fire to the dream
Zapálil jsem sen
I set fire to the only thing
Zapálil jsem jedinou věc
That lead me from the streets
která mě vedla z ulice
Don't tell me it's over, cause I don't want to believe
Neříkej mi, že je to konec, protože tomu nechci věřit
Cause now I've opened my eyes and I have found a way to breathe
Protože jsem teď otevřel oči a naučil jsem se dýchat
Oh, the truth sets me free
Ooh, pravda mě osvobodí
Oh, the truth sets me free
Ooh, pravda mě osvobodí
I set fire to the glory
Zapálil jsem slávu
I set fire to the dream
Zapálil jsem sen
I set fire to the only thing
Zapálil jsem jedinou věc
That lead me from the streets
která mě vedla z ulice
Don't tell me it's over, I don't want to believe
Neříkej mi, že je to konec, tomu nechci věřit
Cause now I've opened my eyes and I have found a way to breathe
Protože jsem teď otevřel oči a naučil jsem se dýchat
Oh, the truth sets me free
Ooh, pravda mě osvobodí
Oh, the truth sets me free
Ooh, pravda mě osvobodí
It sets me free
To mě osvobodí
  • 228

Last activities

Synced byJibby Jinang
Translated byEdson A. Hervey

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now