Lyrics and TranslationSay You Won't Let Go

James Arthur

Last update on: March 13, 2019

Original Lyrics

lithuanianTranslation in Lithuanian

I met you in the dark
Aš sutikau tave tamsoje
You lit me up
Tu apšvietei mane
You made me feel as though
Tu privertei mane jaustis lyg
I was enough
Man to užteko
We danced the night away
Mes šokome visą naktį
We drank too much
Mes gėrėme per daug
I held your hair back when
Aš laikiau tavo plaukus tada
You were throwing up
Kai tu vėmei
Then you smiled over your shoulder
Tada tu nusišypsojai per petį
For a minute, I was stone cold sober
Minutei, Aš tapau visiškai blaivus
I pulled you closer to my chest
Aš prisitraukiau tave arčiau savo krūtinės
And you asked me to stay over
Ir tu paprašei pasilikti
I said, I already told ya
Aš pasakiau, aš tau jau sakiau
I think that you should get some rest
Manau tau reikia šiek tiek pailsėti
I knew I loved you then
Aš žinojau, aš mylėjau tave tada
But you'd never know
Bet tu niekada nesužinojai
Cause I played it cool
Nes aš puikiai su tuo susitvarkiau
When I was scared of letting go
Kai man buvo baisu paleisti
I know I needed you
Aš žinau, man reikėjo tavęs
But I never showed
Bet aš niekada neparodžiau to
But I wanna stay with you
Bet aš noriu pasilikti su tavimi
Until we're grey and old
Kol mes tapsime žili ir seni
Just say you won't let go
Tiesiog sakyk, kad nepaleisti
Just say you won't let go
Tiesiog sakyk, kad nepaleisti
I wake you up with some breakfast in bed
Aš pažadinau tave su pusryčiais į lovą
I'll bring you coffee
Atnešiu kavos
With a kiss on your head
Su bučiniu ant tavo galvos
And I'll take the kids to school
Ir aš nuvešiu į mokyklą vaikus
Wave them goodbye
Pamojuosiu jiems atsisveikindamas
And I'll thank my lucky stars for that night
Ir aš dėkosiu lemtingoms žvaigždėms, dėl tos nakties

Until we're grey and oldJames Arthur

When you looked over your shoulder
Kai tu pažvelgiai per savo petį
For a minute, I forget that I'm older
Minutei pamiršau, kad aš senesnis
I wanna dance with you right now, oh
Aš noriu pašokti su tavimi dabar, oh
And you look as beautiful as ever
Ir tu atrodai graži kaip niekad
And I swear that everyday you'll get better
Ir aš prisiekiu, kad kiekvieną dieną tu gražėji
You make me feel this way somehow
Tu mane priversti taip jaustis, kažkaip
I'm so in love with you
Aš taip tave įsimylėjąs
And I hope you know
Ir aš tikiuosi tu žinai tai
Darling your love is more
Brangutę tavo meilė yra daugiau
than its worth in gold
Negu vertas auksas
We've come so far my dear
Mes nuėjome taip toli brangutę
Look how we've grown
Pažiūrėk kaip mes užaugome
And I wanna stay with you
Ir aš noriu likti su tavimi
Until we're grey and old
Kol mes tapsime žili ir seni
Just say you won't let go
Tiesiog sakyk, kad nepaleisti
Just say you won't let go
Tiesiog sakyk, kad nepaleisti
I wanna live with you
Aš noriu su tavim gyventi
Even when we're ghosts
Net jeigu mes esame šmėklos
Cause you were always there for me
Nes tu visada esi ten dėl manęs
When I needed you most
Kai man tavęs labai reikėjo
I'm gonna love you till
Aš tave mylėsiu iki
My lungs give out
Mano plaučiai pasiduos
I promise till death we part
Aš pažadu kol mirtis mus išskirs
Like in our vows
Kaip mūsų rimtuose pažaduose
So I wrote this song for you
Taigi aš parašiau šią dainą tau
Now everybody knows
Dabar visi žino
Cause it's just you and me
Nes tai tu ir aš
Until we're grey and old
Kol mes tapsime žili ir seni
Just say you won't let go
Tiesiog sakyk, kad nepaleisti
Just say you won't let go
Tiesiog sakyk, kad nepaleisti
Just say you won't let go
Tiesiog sakyk, kad nepaleisti
Oh, just say you won't let go
Oh, tik sakyk kad nepaleisi
  • 36k

Last activities

Last edit byEbony Aigbe
Translated byɱσαɳα тєρα
These lyrics have been translated into 50 languagesThese lyrics have been translated into 50 languages

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now