Lyrics and TranslationSay You Won't Let Go

James Arthur

Last update on: September 13, 2016

Original Lyrics

filipinoTranslation in Filipino

I met you in the dark
Ika'y nakilala ko sa dilim
You lit me up
Binigyan mo ako ng liwanag
You made me feel as though
Ipinaramdam mo sa akin na parang
I was enough
Ako'y sapat na
We danced the night away
Sinayawan natin ang gabi
We drank too much
Uminom tayo ng marami
I held your hair back when
Hinawakan ko ang iyong buhok noong
You were throwing up
Ika'y nagsusuka
Then you smiled over your shoulder
Tapos ika'y ngumiti sa ibabaw ng iyong balikat
For a minute, I was stone cold sober
Sa isang minuto, ako'y nanlamig at naalimpungatan
I pulled you closer to my chest
Kinabig kita palapit sa aking dibdib
And you asked me to stay over
At hiniling mong ako'y manatili
I said, I already told ya
Sabi ko, nagkaintindihan na
I think that you should get some rest
Sa tingin ko'y kailangan mo nang magpahinga
I knew I loved you then
Alam kong noon pa man ika'y mahal na
But you'd never know
Pero hindi mo nalaman
Cause I played it cool
Sapagkat itinago ko
When I was scared of letting go
Sa panahong takot akong ika'y mawala
I know I needed you
Alam kong kailangan kita
But I never showed
Pero hindi ko ipinakita
But I wanna stay with you
Pero gusto kong manatili sa piling mo
Until we're grey and old
Hanggang sa ating pagtanda
Just say you won't let go
Basta't sabihing hindi mo bibitawan
Just say you won't let go
Basta't sabihing hindi mo bibitawan
I wake you up with some breakfast in bed
Ika'y gigising sa aking hinandang agahan
I'll bring you coffee
dadalhan ka ng kape
With a kiss on your head
kalakip ang isang halik sa ulo
And I'll take the kids to school
At ihahatid ko ang mga bata sa paaralan
Wave them goodbye
Kakawayan sa kanilang pag-alis
And I'll thank my lucky stars for that night
At magpapasalamat sa aking masuwerteng butuin para sa gabing iyon

Until we're grey and oldJames Arthur

When you looked over your shoulder
Noong ako'y nilingon mo
For a minute, I forget that I'm older
Sa isang saglit, ako'y nakalimot sa aking edad
I wanna dance with you right now, oh
Nais kitang isayaw dito ngayon, oh
And you look as beautiful as ever
Maganda ka pa rin tulad ng dati
And I swear that everyday you'll get better
At siguradong mas lalo pa sa mga susunod na panahaon
You make me feel this way somehow
Ipinararamdam mo sa akin na para bang
I'm so in love with you
Ako'y labis na umiibig sa iyo
And I hope you know
At ako'y umaasang alam mong
Darling your love is more
Giliw ang iyong pag-ibig ay higit pa
than its worth in gold
sa halaga ng ginto
We've come so far my dear
Malayo na ang ating narating mahal
Look how we've grown
Tingnan ang ating narating
And I wanna stay with you
At nais kong manatili kapiling ka
Until we're grey and old
Hanggang sa ating pagtanda
Just say you won't let go
Basta't sabihing hindi mo bibitawan
Just say you won't let go
Basta't sabihing hindi mo bibitawan
I wanna live with you
Nais kong mabuhay kapiling ka
Even when we're ghosts
Kahit tayo pa ay mga multo na
Cause you were always there for me
Dahil andiyan ka palagi para sakin
When I needed you most
Sa panahong kinakailangan kang lubos
I'm gonna love you till
Ikaw ay mamahalin ko hanggang
My lungs give out
Sa aking huling hininga
I promise till death we part
Aking pinapangakong kamatayan lang ang makapaghihiwalay
Like in our vows
Tulad ng ating sinumpaan
So I wrote this song for you
Kaya sinulat ko 'tong kanta para sa'yo
Now everybody knows
Na ngayon alam na ng lahat
Cause it's just you and me
Dahil ikaw lamang at ako
Until we're grey and old
Hanggang sa ating pagtanda
Just say you won't let go
Basta't sabihing hindi mo bibitawan
Just say you won't let go
Basta't sabihing hindi mo bibitawan
Just say you won't let go
Basta't sabihing hindi mo bibitawan
Oh, just say you won't let go
Oh, sabihin mong 'di ka bibitaw
  • 35k

Last activities

Last edit byEbony Aigbe
Translated byFrania Kangni
These lyrics have been translated into 50 languagesThese lyrics have been translated into 50 languages

Musixmatch for Spotify and
iTunes is now available for
your computer

Download now